ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

 

22:00 – Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania i teatr Uciecha

23:00 – Topornica

0:00 – Zalesie

1:00 – Lipsko

2:00 – Zarzecze

3:00 – Białowola Kolonia

4:00 – Lipsko Kosobudy

5:00 – Białowola

6:00 – Lipsko Polesie

7:00 – Szewnia

8:00 – kółka różańcowe z Zarzecza

9:00 – kółka różańcowe z Lipska

10:00 – kółka różańcowe z Białowoli

11:00 – Legion Maryi

12:00 – Rada parafialna

13:00 – Ministranci

14:00 – adoracja indywidualna do godz. 18:00