Tydzień biblijny

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ CZYLI PISMO ŚWIĘTE?

Pismo Święte jest najczęściej tłumaczoną i najbardziej rozpowszechnioną księgą na świecie.

Do końca 2007 roku Biblię (lub jej fragmenty) przetłumaczono na 2454 języki świata. Rozpowszechniono już miliardy egzemplarzy całej Biblii.

Biblia to najstarsza księga religijna na świecie – jej spisywanie rozpoczęto jakieś 3500 lat temu.

Jeśli chcesz słuchać i czytać Słowo Boże wejdź tutaj: http://www.korbel.com.pl/21-Sluchaj-i-czytaj-Biblie-online.html