Lista proboszczów:

ks. Kazimierz Wojtala (1919 – 1920),
ks. Paschalis Koskowski (1920),
ks. Wacław Gluziński (1920 – 1922),
ks. Kazimierz Mańkowski, ks. Aleksander Czajkowski (do r. 1941),
ks. Stanisław Masłowski (administrator do r. 1943), Pochodził z diecezji włocławskiej. Był proboszczem i dziekanem w Zduńskiej Woli. Wysiedlony przez Niemców z Warthegau, zatrzymał się w Lipsku. O Nim pisze Leon Świderski we wspomnieniach p.t. Oglądały oczy moje
ks. Andrzej Suchara (1944 – 1962),
ks. Jan Wnuk (1962 – 1978),
ks. Wiesław Rzepecki (1978 – 1987),
ks. Roman Jaworski (1987 – 1994)
ks. Jerzy Gliszczyński (1994 – 1995)
ks. Józef Dudek (1995 – 2008)
ks. Andrzej Traczykiewicz (2008 – 2014)
ks. Tomasz Winogrodzki (2014 – 2020)

ks. Józef Bednarski (2020 –         )

 

Lista Wikariuszy: (od 1993 roku)

ks. Jan Pysz (22.06.1993 r. – 11.05.1993 r.)
ks. Andrzej Stopyra (21.06.1995 r. – 18.06.1998 r.)
ks. Wiesław Banaś (12.10.1999 r.  – 05.11. 1999r.)
ks. Józef Zwolak (05.11.1999 r. – 20.06.2007 r.)
ks. Tomasz Źwiernik (20.06.2007 r. – 23.06.2008 r.)
ks. Krzysztof Krupa (23.06.2008 r. – 28.06.20011 r.)
ks. Krystian Kotulski (28.06.2011 r. – 19.08.2015 r.)
ks. Krzysztof Hawro (19.08.2015 r. – 15.08.2018 r.)
ks. Sławomir Zawada (16.08.2018 r. – 15.08.2022 r.)
ks. Paweł Szutka (16.08.2022 r. – …)