Parafia p.w.
Świętego Jana Chrzciciela

Lipsko 259

22-400 Zamość

Tel.  084 671 38 32

www.parafia-lipsko.pl

Odpust: 24 czerwca
Liczba mieszkańców: 2150

Parafia erygowana: 21 IV 1919 r. Bp Marian Fulman

 

Kościoły filialne: Białowola, Zarzecze

Do parafi należą miejscowosci: Białowola, Białowola Kol., Czarnowoda, Lipsko, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Szewnia Górna, Topornica, Zalesie, Zarzecze

Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony w połowie w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 2,3 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami.

 

Obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół filialny, pw. MB Częstochowskiej, w Białowoli, z r. 1982, poświęcona, 18 września 1983 r., przez bpa Piotra Hemperka. Odpust: MB Częstochowskiej (ostatnia niedziela sierpnia)

2. Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Zarzeczu, z lat: 1987 – 1994, poświęcony przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. Odpust: II Niedziela Wielkanocna

3. Kaplica św. Romana w Lipsku Polesiu. Odpust: Św. Romana (niedziela po 9 VIII).

 

Księgi metrykalne:
chrztów od r. 1947
małżeństw od r. 1947
zmarłych od r. 1947

Kronika parafialna od r. 1950

 

Szkoły istniejące na terenie parafii:

Szkoła Podstawowa w Białowoli,

Szkoła Podstawowa w Lipsku,

 

 

Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu:

Ks. Paweł Groszkowski ( grekokatolik ) + 1863r.

Ks. Paschalis Koskowski, + 1920r.

Ks. Wacław Gluziński – + 1922r.

Ks. Andrzej Suchara – + 1962r.

ks. Jan Wnuk

ks. Ryszard Siarkowski -+ 2011

Spoczywa też duchowny prawosławny – O. Tichon Kwaśniewski – + 1908r.