Poniedziałek 14.12.2020 r.

B: 17.00 + Stanisław Greszta – od Koła Różańcowego Mężczyzn

L: 18.00 + Roman Rybak (30 dz.)

L: 18.00 + Sabina Zams (30 dz.)

 

Wtorek 15.12.2020 r.

L: 18.00 + Stanisław Greszta – od rodz. Baraniaków

L: 18.00 + Teofil Łukaszyk (32 r.), Marianna, Irena, Bogusław

 

Środa 16.12.2020 r.

L: 18.00 + Stanisław Greszta – of. rodz. Kołtunów

L: 18.00 + Walentyna Łukaszyk (m)

 

Czwartek 17.12.2020 r.

L: 18.00 + Stanisław Greszta – of. rodz. Bondyrów z Częstochowy

L: 18.00 + Krzysztof Lewusz (6 r.), ++ Niańków, Lisiewiczów, Skrzyńskich, Kucnerów

 

Piątek 18.12.2020 r. PIERWSZY DZIEŃ REKOLEKCJI

L: 9.00 O szczęśliwą operację

Z: 15.30 + Sabina Zams – of. koledzy z pracy

B: 16.30 + Karolina i Henryk Olejko w r. śm

B: 16.30 + Helena Gruszczyńska (19 r.)

L: 18.00 + Czesława Kaniewska (30 dz.)

L: 18.00 W int. Rolników

 

Sobota 19.12.2020 r. DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI

L: 9.00 + Czesława Kaniewska – of. rodz. Karabiowskich

Z: 15.30 + Bogdan Pitwała – of. przyjaciół

B: 16.30 + Janusz Bochenko (37 r.)

B: 16.30 + Antonina, Mikołaj ++ Wnuków, Szumiłów, Chmielewskich

L: 18.00 + Roman Lupa – of. chrześniak Krzysztof Kyc z rodz.

L: 18.00 W int. Rolników

 

Niedziela 20.12.2020 r. TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI – ZAKOŃCZENIE

L: 8.00 + Marian Greszta (2 r.), ++ Gresztów i Wróblów

L: 8.00 + Andrzej Harasim, Franciszek Bajak, Aniela i Jan Łukaszyk

B: 9.15 + Stanisława (k) Teterycz (7 r.), Jan, Zdzisław z Teteryczów i Jakubczaków

Z: 10.45 + Cyprian Tymura (50 r.), Teofila Dragan

L: 12.00 + Marianna Radlińska (7 r.), ++ Radlińskich, Teteryczów, Uchaczów, Milczuków, Stanisław Tabała

L: 12.00 + Władysław (18 r.), Janina, Czesława (k), Adam, Wanda, Stanisława (k), Bronisława (k), wszystkich zmarłych z rodz. Strenciwilk, Władysław-Jan

L: 12.00 W int. Rolników