Poniedziałek 28.12.2020 r.

B: 17.00 Dzięk-bł. w intencji rodzin – Białowola Stara Wieś od rodz. Kraczykiewicz (od pocz.)

B: 17.00 + Roman Lupa – od rodz. Gresztów

L: 18.00 Dzięk-bł. w intencji rodzin – Lipsko – Osiedle przy kościele od p. Cisek do p. Czerwonków

L: 18.00 Błagalna w intencji Łukasza

 

Wtorek 29.12.2020 r.

B: 17.00 + Roman Lupa – od Rady Duszpasterskiej św. Barbary – Łęczna

B: 17.00 Za wymordowanych w Białowoli

L: 18.00 + Tadeusz Częścik – pracownicy sklepu PSS Społem nr 47 Żdanów

L: 18.00 Dzięk-bł. w intencji rodzin – Lipsko Polesie od p. Jasica do p. Bartoń

 

Środa 30.12.2020 r.

L: 15.00 chrzest

B: 17.00 Dzięk-bł. w intencji rodzin – Białowola Stara Wieś od p. Pupiec (od końca)

B: 17.00 + Roman Lupa – od rodz. Lupów i Farionów

L: 18.00 + Czesława Kaniewska – od Koła Żywego Różańca

L: 18.00 Dzięk-bł. w intencji rodzin – Lipsko Polesie od p. Kukiełków do p. Chmielewskich

 

Czwartek 31.12.2020 r.

B: 16.00 + Lucjan (10 r.), ++ Gęślów i Krawców

B: 16.00 + Roman Lupa – od chrześniaka Romana

L: 17.00 + Hieronim Pilip (2 r.), i ++ z rodz.

L: 17.00 W 50 r. ślubu Bożeny i Henryka Łukaszyk – dziękując za Boże bł. i zdrowie

 

Piątek 01.01.2021 r.

L: 8.00 dzięk-błag w intencji dzieci

B: 10.00 + Roman Lupa – od Kółka Różańcowego Janusza Winiarskiego

Z: 10.00 + Jan Sokal w 100 r. urodzin i 4 r. śm.

L: 12.00

L: 18.00 W int. Parafian i radiosłuchaczy

 

 

Sobota 02.01.2021 r.

B: 9.00 Wynagradzająca NS NMP

B: 9.00 + Roman Lupa – od Tadeusza Bondyry z rodz.

L: 14.00 chrzest

Z: 16.00 + Bogumił Pitwała – od Barbary i Leszka Sarzyńskich i rodz. Wiatrzyk

L: 18.00 Dzięk-bł. w intencji rodzin – Lipsko „Majdanek” od skrzyżowania

L: 18.00 Dzięk-bł. w intencji rodzin – Lipsko „Majdanek” od bloków

 

Niedziela 03.01.2021 r.

L: 8.00 Dziękczynna w 30 r. ślubu Joanny i Andrzeja z prośbą o Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski

L: 8.00 + Rozalia, Teresa, Jan ++ Kuśmierzów

B: 10.00 + Lucjan Gęśla

Z: 10.00 + Janina Mazurek (7 r.), Piusa Mazurek i ++ Mazurków i Machałków

L: 12.00 W int. Rady Parafialnej