Poniedziałek 01.02.2021 r.

L: 18.00 + Helena Naworol – od syna Daniela z żoną Lucyną oraz od wnuków Marka i Jarosława z rodzinami

L: 18.00 + Janina Lalik – od rodz. Sadłów i Pytlików

 

Wtorek 02.02.2021 r.

Z: 16.00 + Jan Adamowicz (47 r.), Eleonora, Janusz, Karolina, Antoni ++ Machałek, za dusze w czyśćcu cierpiące

Z: 16.00  Dzięk-błag. w ur. i im. Franciszka

B: 17.00 + Marian (im.), Witold i Marian Paszko

B: 17.00 + Roman Lupa – of. Feliks Strzałka

L: 18.00 + Helena Naworol – of. Teresa Łapa

L: 18.00 + Janina, Edward ++ Legieć, Regina, Bolesław ++ Pyś

 

Środa 03.02.2021 r.

L: 18.00 + Helena Naworol – od rodz. Lepów

L: 18.00 + Janina Lalik – od syna Ryszarda z żoną

 

Czwartek 04.02.2021 r.

L: 18.00 + Helena Naworol – od kolegów sekcji napraw lokomotyw i urządzeń technicznych LHS

L: 18.00 + Janina Lalik – od wnuków Teresa, Eliza, Dariusz

 

Piątek 05.02.2021 r.

Z: 16.00 + Roman Rybak – od koła gospodyń

B: 17.00 + Bronisław, Maria ++ Kuźmów

L: 18.00 + Adam Policha (16 r.), ++ Polichów i Konopków

L: 18.00 + Józef Mołdoch (30 dz.)

 

Sobota 06.02.2021 r.

B: 9.00 Wynagradzająca NS NMP

B: 9.00 + Ewa Kozak – of. rodz. Milczuków, Teresa Juszczak

L: 14.00 ślub

Z: 17.00 + Bogumił Pitwała – od koła gospodyń

L: 18.00 + Franciszek, Leokadia ++ Kapuśniak

 

Niedziela 07.02.2021 r.

L: 8.00 + Lucyna Wiśniewska (14 r.), ++ Szlachtów i Wiśniewskich

B: 10.00 + Zofia i Janusz Bochenko

Z: 10.00 + Sabina Zams – of. Janina Tymura i Teresa Machałek

L: 12.00 + Anna Lupa, Jan, Maria, Danuta Kulczyńska, Jan, Anastazja, Jan Karchut, ++ Pierogów i Łapów

L: 12.00 + Adam (6 r.), Władysław-Jan, Janin, Wanda ++Stręciwilków, Zofia, Józef ++ Magdziaków