Poniedziałek 01.03.2021 r.

B: 17.00 + Roman Lupa – of. Gancarz Maria, Kalinowska Małgorzata

L: 18.00 + Łukasz Machalski (greg.)

L: 18.00 + Marian Zub (28 r.), ++ Zubów i Ułasiów

 

Wtorek 02.03.2021 r.

L: 18.00 + Kazimierz Koper (30 dz.)

L: 18.00 + Łukasz Machalski (greg.)

 

Środa 03.03.2021 r.

L: 18.00 + Łukasz Machalski (greg.)

L: 18.00 + Kazimierz Kokper – od rodz. Kurzempa

 

Czwartek 04.03.2021 r.

L: 18.00 + Kazimierz Koper – od rodz. Raków

L: 18.30 + Łukasz Machalski (greg.)

 

Piątek 05.03.2021 r.

B: 17.00 Dzięk-błag. w 18 r. urodzin Miłosza o zdrowie i Boże błog.

L: 18.00 + Łukasz Machalski (greg.)

L: 18.00 + Ks. Roman Jaworski (im.), Andrzej Suchara, Jan Wnuk, Jerzy Gliszczyński, Wiesław Rzepecki, Krystian Kotulski

 

Sobota 06.03.2021 r.

B: 9.00 Wynagradzająca NS NMP

B: 9.00 Dzięk-błag. w 39 r. ślubu Janusza i Marii i za całą rodzinę

L: 18.00 + Łukasz Machalski (greg.)

L: 18.00 + Józef Mołdoch (m.)

 

Niedziela 07.03.2021 r.

L: 8.00 + Eugeniusz (6 r.), Adela, Henryk i Aleksander Garbaty

L: 8.00 + Ryszard (20 r.), Stanisława, Szczepan ++ Świeca

B: 10.00 + Maria (1 r.), Feliksa, Stanisław i Jan Łukaszyk

Z: 10.00 + Roman Rybak

L: 12.00 Dziękczynna za opiekę nad wnukiem Markiem o opiekę MB i Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla dziadków

L: 12.00 + Zofia Kuśmierz (6 r.), Jan, Paulina ++ Gresztów