Niedziela 25.11.2018 r.

L: 8.00 + Kazimierz Tarajko – od OSP w Białowoli

L: 8.00 + Jan Wnuk (8 r.)

B: 10.00 + Bogdan (5 r.), Eugeniusz Jakubczak, ++ Jakubczaków i Psiuków

Z: 10.00 + Janusz Machałek (4 r.), dusze w czyśćcu …

L: 12.00 + Krystyna Iwanicka (4 r.), ++ Iwanickich, Jurków i Łukaszyków

 

Poniedziałek 26.11.2018 r.

L: 18.00 + Marek Sierkowski – od dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły

L: 18.00 + Bronisława (34 r.), Michał, Jan, Janina, Leszek Łagożny, ++ Detków i Sierkowskich

 

Wtorek 27.11.2018 r.

B: 17.00 + Kazimierz Tarajko (od rodz. Zająców)

L: 18.00 + Katarzyna Pilip i zm. z rodz.

 

Środa 28.11.2018 r.

B: 17.00 + Feliks, Maria, Michał Głogola

L: 18.00 + Józef i Katarzyna Łagożny

L: 18.00 + Karol Kaniewski (13 r.) i ++ Kaniewskich

 

Czwartek 29.11.2018 r.

L: 18.00 + Jan Malicki (13 r.), Marianna, Józef, Wincenty Maliccy

 

 

 

Piątek 30.11.2018 r.

B: 17.00 + Ks. Krystian Kotulski (m)

L: 18.00 + Marek Sierkowski – od SP w Lipsku uczniów kl. VIII

 

Sobota 01.12.2018 r.

B: 9.00 Wynagradzająca NSNMP

L: 18.00 + Czesława (k) Prokopowicz (1 r.)

 

Niedziela 02.12.2018 r.

L: 8.00

L: 8.00

B: 10.00 + Halina i Stanisław Podsiadło ++ Podsiadłych i Błaszczaków

Z: 10.00 + Pius Mazurek (22 r.), Janina Mazurek

L: 12.00

L: 12.00

chrzest Kornelia Muszyńska