Poniedziałek 19.04.2021 r.

L: 18.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński – Stanisława Klimek z dziećmi

L: 18.00 + Edmund Ostasz – od dzieci i wnuków

 

Wtorek 20.04.2021 r.

L: 18.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński – rodz. Radlińskich

L: 18.00 + Krystyna Szponar – od sąsiadów Pakuła i Skóra

 

Środa 21.04.2021 r.

L: 18.00 + Krystyna Kukiełka – m.

L: 18.00 + Leonia, Andrzej ++ Grelów, Stanisław Greszta, ++ Grelów, Gresztów

L: 18.30 + Janina Chromiec (18 r.), Paweł, Józefa Romaszko

 

Czwartek 22.04.2021 r.

L: 18.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński – nauczyciele i prac. SP Białowola

L: 18.30 + Maria Ewa Bielińska

 

Piątek 23.04.2021 r.

L: 18.00 + Janina Lalik

L: 18.00 + Marianna Kuźma – synowa i wnuki z Krakowa

L: 18.30 + Zdzisław Stanisław Sarzyński

 

Sobota 24.04.2021 r.

L: 18.00 + Krystyna Szponar – od rodz. Zubala

L: 18.00 + Marianna Kuźma – synowa i wnuki z Krakowa

 

Niedziela 25.04.2021 r.

L: 8.00 + Marian Semczuk (26 r.) i Dariusz, Bronisława, Czesław, Jan Klimko

L: 8.00 + Lepold Lenczewski ++ z rodz., Stanisława Wajdman, Wiesław Lisiewicz

B: 10.00 + Stanisława (k), Franciszek, Władysław Magdziak, Helena i Tomasz Grek

Z: 10.00 + Mateusz Łuczka

L: 12.00 + Marianna Radlińska i ++ z rodz.

L: 12.00 + Ryszard Bekier (im-ur)