Poniedziałek 24.05.2021 r.

L: 9.00 + Stefania, Bronisław, Halina, Jan, Bogdan, Piotr, Katarzyna ++ Sapiłów, Maria, Jan, Antoni, Władysław, Janina ++ Pupców, Teresa, Tadeusz ++ Radziszewskich

Z: 17.00 O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Zarzecza

L: 18.00 + Janina Lalik (m.)

L: 18.00 + (34 r.) Apolonia, Marek i Bronisława Kozyra, Helena, Elżbieta, Kazimierz Rypuła

B: 19.00 + Stanisław Greszta (greg.)

B: 19.00 + Piotr Solski (30 dz.)

 

Wtorek 25.05.2021 r.

L: 18.00 + Michał Lewusz – od pracowników i emerytów Kuratorium Oświaty delegatura w Zamościu

L: 18.00 + Stanisław Lewusz – od rodz. Nizio i Buczaków

O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Lipska – od Ośrodka Zdrowia do sklepu

O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Lipska – od lasku do krzyżówki

B: 19.00 + Michał Lewusz – od synów

B: 19.00 + Stanisław Greszta (greg.)

 

Środa 26.05.2021 r.

L: 18.00 + Stanisław Lewusz – Ryszard Monastyrski

L: 18.00 + Teodozja Machałek – Elżbieta i Tadeusz Łapa

O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Szewni i Czarnowody

B: 19.00 + Stanisław Greszta (greg.)

B: 19.00 + Zofia, Edward ++ Kuźmów

 

Czwartek 27.05.2021 r.

L: 18.00 + Stanisław Zdybel  – od rodz. Sokołowskich z Szewni

B: 19.00 + Stanisław Greszta (greg.)

 

Piątek 28.05.2021 r.

L: 18.00 + Stanisław Zdybel – od rodz. Gresztów z Płoskiego

L: 18.00 + Stanisław Sowa ze Żdanowa

B: 19.00 + Stanisław Greszta (greg.)

 

Sobota 29.05.2021 r.

L: 18.00 + Stanisław Zdybel – od rodz. Lewusz z Szewni

L: 18.00 + Stanisław (46 r.), Natalia, Ryszard ++ Bekier, Julia, Adela, Piotr, Jan ++ Łukaszyk, Aleksander Kozyrski, Karolina Lenczewska, Irena, Ryszard ++ Szewczak

B: 19.00 + Stanisław Greszta (greg.)

B: 19.00 + Stanisław Greszta (m.), Janina i Jan Lipiec

 

Niedziela 30.05.2021 r.

L: 8.00 + Justyna Muszyńska (m.), Antoni ++ Muszyńskich

L: 8.00 + Stanisław Greszta (greg.)

B: 10.00 Dziękczynna za 46 lat życia oniki za rodziców Alina i Jstanisław, rodziców chrzestnych Marię i Andrzeja z prośbą o potrzebne łaski, opiekę MB i świętych patronów

Z: 10.00 + Teodozja Machałek, ++ Koczułapów, Czwartkowskich

L: 12.00 + Marianna Radlińska i zm. z rodz.

L: 12.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński – rodz, Kańczugowskich