Poniedziałek 21.06.2021 r.

L: 8.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński (greg.)

Z: 15.30 + Łukasz Machalski – uczestnicy pogrzebu

B: 16.30 + Wacława-Grażyna Muszyńska – Romana Bajak

L: 18.00 + Krystyna Kukiełka (m.), Jak i Katarzyna Kukiełka

L: 18.00 + Piotr Solski – Maria Kuroń z rodz.

 

Wtorek 22.06.2021 r.

L: 8.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński (greg.)

Z: 15.30 + Teodozja Machałek – int. Mirosław Zams z rodz.

B: 16.30 + Wacława-Grażyna Muszyńska

L: 18.00 ++ Łukaszyk, Hołysz

L: 18.00 + Władysław Stręciwilk

 

Środa 23.06.2021 r.

L: 8.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński (greg.)

Z: 15.30 + Teodozja Machałek – od chrzestnego z rodz.

B: 16.30 + Wacława-Grażyna Muszyńska – siostra Bogusława z rodz.

L: 18.00 + Piotr Pyś – z racji dnia ojca

L: 18.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., dary Ducha Świętego dla wnuków: Zosi, Juliana, Franciszka, Antoniny i o Boże bł. dla całej rodziny

 

Czwartek 24.06.2021 r.

L: 8.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński (greg.)

L: 8.00 + Maria, Paweł, Józefa, Paweł ++ Małyszków, Zofia, Władysław ++ Korniaków, Feliks, Maria ++ Radomskich, Zbigniew Szewera, Wiktor Kowal, Ryszard Żabiński

L: 12.00 + Janina Lalik – im.

L: 12.00 + Marek (31 r.), Apolonia ++ Kozyrów – Krystyna Makowska

L: 12.00 + Jan Wnuk, Danuta Wawrzyniak ++ Wnuków

L: 18.00 + Jan Szust (im.)

L: 18.00 + Jan Bondyra (im.)

L: 18.00 Msza zbiorowa

 

 

 

 

 

Piątek 25.06.2021 r.

L: 18.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński (greg.)

L: 18.00 ++ Gąsiorów: Helena, Mieczysław, Andrzej; ++ Kowalczyków: Kazimierz, Stanisław, ++ Bielików: Maria, Kazimierz, Helena Kuźma i za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Sobota 26.06.2021 r.

B: 17.00 + Piotr Solski – rodz. Nowakowskich

L: 18.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński (greg.)

L: 18.00 + Helena Greszata (30 dz.)

L: 18.30 + Halina (3 r.), Jan, Stefania ++ Dyk Czesław, Stanisława ++ Cmil

L: 18.30 + Jan Bondyra (im.), ++ rodz. Bondyrów i Mazurów

 

Niedziela 27.06.2021 r.

L: 7.30 + Teresa Gajewska (2 r.), Aleksander i Bronisław Gajewscy, Zofia i Jan Kuryło

L: 7.30 + Władysław Łukaszyk (im.), Aniela, Bazyli, Marianna, Teofil, Walentyna i ++ Łukaszyków, Józef i Julia Muszyńscy

B: 9.15 + Stanisława (k), Franciszek, Władysław Magdziak, Helena i Tomasz Grek

B: 9.15 O szczęśliwą operację dla Tadeusza i zdrowie dla dzieci i wnuków

Z: 10.45 + Piotr, Zofia

Z: 10.45 W int. parafian

L: 12.00 + Zdzisław Stanisław Sarzyński (greg.)

L: 12.00 + Marianna Radlińska i zm.  z rodz.