Niedziela 16.12.2018 r.

L: 8.00 + Stanisława Teterycz (5 r.), Jan, Zdzisław, ++ Teteryczów, Psiuków, Jakubczaków

B: 10.00 + Stanisław Grześko (r. śm.)

Z: 10.00

L: 12.00 + Krzysztof Lewusz (4 r.), Andrzej Kucner, ++ Niańków, Cieślów, Cieliców, dusze w czyśćcu cierpiące

 

Poniedziałek 17.12.2018 r.

L: 18.00

 

Wtorek 18.12.2018 r.

B: 17.00 + Karolina, Henryk Olejko

L: 18.00

 

Środa 19.12.2018 r.

B: 17.00 + Piotr Pyś

L: 18.00 + Stanisław Lepa, ++ Lepów, Kuźmów, Muszyńskich, Łukaszyków, Marmajów i Ragów

 

Czwartek 20.12.2018 r.

L: 18.00 + Andrzej Harasim, Franciszek Bajak, Aniela i Jan Łukaszyk

 

       Piątek 21.12.2018 r.

B: 17.00 + Kazimierz Tarajko – od rodz. Bochenko

L: 18.00 + Stanisława (k) Samborska (30 dz.)

 

Sobota 22.12.2018 r.

B: 17.00 W 2 r. ur. Małgorzaty

L: 18.00 + Adela Garbaty (4 r.), Eugeniusz, Henryk, Aleksander Garbaty

L: 18.00 Paweł Farion, Marianna Buryło (2 r.)

 

Niedziela 23.12.2018 r.

L: 8.00 + Władysław (10 r.), Janina, Czesława, Adam, Wanda, Stanisława, Bronisława, ++ Stręciwilków, Józef, Zofia, Czesława Magdziak

L: 8.00 + Janusz Bochenko

B: 10.00 + Zofia Winiarska (1 r.)

Z: 10.00 + Cyprian Tymura (48 r.), Teofila (k) Dragan

L: 12.00 O Boże bł., opiekę MBNP i dary Ducha Świętego dla Kingi z okazji urodzin

L: 12.00 + Marianna Radlińska (5 r.), ++ Radlińskich, Teteryczów, Uchaczów, Milczuków, Stanisław Tabała