Poniedziałek 13.12.2021 r.

B: 17.00 + Jadwiga Głowacka – rodz. Tyrków i Semczuków

B: 17.00 + Janina Bondyra – od wnuków

L: 18.00 + Stanisław Zdybel (m)

L: 18.00 + Marianna Łagożna (30 dz.)

L: 18.30 + Krystyna Zawada – od rodz. Mołdoch

 

Wtorek 14.12.2021 r.

B: 17.00 + Jadwiga Głowacka – rodz. Bondyrów

B: 17.00 + Janina Bondyra, Wiesław – syn Andrzej z rodz.

L: 18.00 + Stanisław Lewusz (m)

L: 18.00 + Marianna Łagożna – od rodz. Naworol

 

Środa 15.12.2021 r.

B: 17.00 + Jadwiga Głowacka (30 dz.)

L: 18.00 + Teofil Łukaszyk (33 r.), Marianna, Irena, Bogusław, Dominik

L: 18.00 Dzięk-błag. w 90 ur. Heleny z prośbą o zdrowie, opiekę MB, Boże bł. na dalsze lata życia

 

Czwartek 16.12.2021 r.

L: 18.00 + Janina Bondyra – rodz. Radlińskich

 

Piątek 17.12.2021 r.

L: 9.00 + Krystyna Zawada – od Legionu Maryi

Z: 15.30 + Bronisława Sokal – od rodz. Kłoniców i Wróblewskiej

B: 16.30 + Janina Bondyra – rodz. Szumiłów i Kosturów

B: 16.30 + Władysława, Jan, Marian, Wacława ++ Muszyńskich, Maria, Antoni, Józefa, Jan ++ Wróblów, Henryk Sadło, Stanisław Budzyński

L: 18.00 + Jan Piotrowski, ++ Piotrowskich – zam. Irena Piotrowska

L: 18.00 + Ryszard Machałek – od rodz. Psiuków

L: 18.00 W int. rolników

 

 

 

Sobota 18.12.2021 r.

L: 9.00 + Feliksa Wróbel (30 dz.)

L: 12.00 + Krystyna Zawada – int. Kl.III SP Lipsko z rodzicami i wychowawczynią

L: 12.00 Jan Karchut, Anastazja, Jan, Anna, Maria ++ Lupów, Danuta Kulczyńska, ++ Lupów

L: 12.00 Krzysztof Lewusz (7 r.), ++ Niańków, Lisiewiczów, Andrzej Kucner, ++ Lewuszów

Z: 15.30 + Bronisława Sokal – od Zofii z rodz.

B: 16.30 + Karolina, Henryk ++ Olejko

B: 16.30 + Janusz Bochenko (38 r.), ++ Bochenków i Malickich

L: 18.00 + Adela Garbaty, Eugeniusz, Henryk i Aleksander Garbaty

L: 18.00 + Ryszard Franczak – od rodz. Bondyrów i Psiuków

L: 18.00 W int. rolników

 

Niedziela 19.12.2021 r.

L: 8.00 + Władysław (19 r.), Janina, Adam, Wanda, Bronisława (k), Władysław=Jan, Stanisława (k) z Grelów, ++ Strenciwilków, Buciorów i ++ z rodz.

L: 8.00 + Marian Greszta (3 r.), ++ Gresztów i Wróblów,  Krystyna Zawada

L: 8.00 + Witold Chmielewski – od siostry z rodz.

B: 9.30 + Stanisława (k) Teterycz (8 r.), Jan, Zdzisław z rodz. Jakubczaków, Teteryczów i Psiuków

B: 9.30 + Sebastian Paul – od rodz. Łaszczyca i Lupa

Z: 10.45 + Jan Zams – od Mirosława Zams z rodz.

Z: 10.45 + Bronisława Sokal – od członków Żywego Różańca

L: 12.00 + Marianna Radlińska i ++ z rodz. Radlińskich i Teteryczów

L: 12.00 + Józef Kościk (11 r.), ++ Kościków i Kapłonów

L: 12.00 + Marek Gmitrzuk