INTENCJE  MSZALNE

 16 – 23 VIII 2015 r.

 

Niedziela 16. VIII 20 Niedziela Zwykła

L

7:30

+

Tadeusz Kawalec (12) Feliksa Kawalec zm z rodz Kawalców i Paszków  

B

9:15

+

Walerian Łukaszyk (19) Zdzisława Łukaszyk zm z rodz Sałachów i Łukaszyków

Z

10:45

+

Mateusz Łuczka (ur)

L

12:00

+

Alfons Czarny zm z rodz Radeckich, Zatoków, Czarnych, Gaców, Jan Zawiślak

Poniedziałek 17. VIII Wsp. św. Jacka

L

18:00

+

Stanisław Sowa (14) Jan Machałek zm z rodz Sowów i Machałków

Wtorek 18. VIII

L

18:00

+

Czesław Radliński

Środa 19. VIII

L

18:00

Za parafian

Czwartek 20. VIII Wsp. św. Bernarda z Clairvaux

L

18:00

O błogosławieństwo Boże opiekę MBNP dary Ducha Świętego dla Mikołaja z okazji 5 ur

Piątek 21. VIII Wsp. św. Piusa X

L

18:00

Dziękczynna za 44 lata małżeństwa Anny i Czesława Makowskich

Sobota 22. VIII Wsp. NMP Królowej

L

16:00

Ślub Natalia Paszko i Rafał Wróbel

B

17:00

Dziękczynna z okazji 18 ur Agaty o Boże błogosławieństwo i dary ducha Świętego

L

18:00

Za parafian

Niedziela 23. VIII 21 Niedziela Zwykła

L

7:30

+

Wiesław (15) Burdzan, Danuta Pilip, Tomasz, Marianna, Bogdan, Witold Pupiec

Z

9:00

Z okazji 18 ur Joanny Łuczka o Boże Błogosławieństwo i opiekę MB

L

10:15

+

Adam (6) i Anna Zaleśny

B

12:00

+

Stanisław Winiarski (15) Bronisława i Michał Gileta

B

12:00

+

Za fundatorów kaplicy ks. Rzepeckiego i Stanisława Łukaszyk