Poniedziałek 04.04.2022 r.

B: 17.00 O szczęśliwą operację i dalsze pomyślne leczenie

L: 18.00 + Jan Teterycz – żona Maria

L: 18.00 + Roman Kuśmierz – rodz. Majdaników

L: 18.30 + Maria Kalita – od rodz. Helmanów

L: 18.30 + Mieczysław Czapka – od pracowników byłej poczty w Lipsku

 

Wtorek 05.04.2022 r.

L: 18.00 + Maria Kalita – od pracowników SP w Śniatyczach

L: 18.00 + Roman Kuśmierz – Halina i Mirosław Lisowscy

L: 18.30 + Magdalena Iwaniak, Marcin i Stanisława (k) Kraczykiewicz, Jan, Helena i Czesław z rodz. Skrzyńskich, Leontyna i Henryk Bździuch

 

Środa 06.04.2022 r.

L: 18.00 + Bogdan Buchajski – córka chrzestna Edyta

L: 18.00 + Roman Kuśmierz – rodz. Borków z Zielonego

L: 18.30 + Teofila Lepa – od rodz. Gmitrzuków

 

Czwartek 07.04.2021 r.

L: 18.00 + Roman Kuśmierz – of. Stanisław Kusiak

 

Piątek 08.04.2022 r.

B: 17.00 + Aniela Głowacka, ++ Głowackich, Chróścikowskich i Duszejków

L: 18.00 + Roman Kuśmierz – Elżbieta i Janusz Koper od sąsiadów

L: 18.30 + Michał Lewusz (1 r.)

 

Sobota 09.04.2022 r.

L: 18.00 + Roman Kuśmierz – rodz. Kukiełków

L: 18.30 + Jan Teterycz – Barbara Lewusz

L: 19.00 + Zbigniew Nowosad (30 dz.)

 

Niedziela 10.04.2022 r.

L: 8.00 + Aniela (12 r.), Florian (18 r.), Józef (22 r.) ++ Hasiec

L: 8.00 + Sebastian Paul

B: 10.00 Dzięk-bł. w 20 r. ślubu o Boże bł. i zdrowie dla całej rodzinuy

Z: 10.00 + Mateusz Łuczka

L: 12.00 + Robert Kuźma ++ Kuźmów, Bęcalów

L: 12.00 + Jan Teterycz, Jan, Olga, Władysław, Kazimierz, Szczepan, Marianna, Leokadia, Tomek – of. siostry z Hrubieszowa