Poniedziałek 18.04.2022 r.

L: 8.00 + Dariusz Gradziuk (10 r.), ++Gradziuków

L: 8.00 + Kazimierz, Maria ++ Moczarskich, Zbigniew Ogrodnik

B: 10.00 + Piotr, Krzysztof Solscy, Maria Bojarska, Aniela i Stanisław Kurzyńscy

Z: 10.00 + Eleonora Adamowicz (21 r.), Jan Adamowicz, Karolina, Antoni i Janusz Machałek, Mieczysław Tymura, Bogumił Pitwała i dusze w czyśćcu cierpiące

L: 12.00 + Roman Kuśmierz – od Klizów z rodz.

L: 12.00 + Leokadia (31 r.), Henryk Bondyra, ++ Pintalów, Aniela, Stanisław Kot, Jan Bondyra

 

Wtorek 19.04.2022 r.

Z: 17.00 + Helena Zams – od Koła Różańcowego

L: 18.00 + Jan Teterycz – wnuk Kamil z żoną Patrycją

L: 18.00 + Antoni Dymski (32 r.), Teresa Dymska, Wiesław ++ Dymskich i Sierkowskich

L: 18.30 + Teofila Lepa (30 dz.)

 

Środa 20.04.2022 r.

Z: 17.00 + Helena Zams – od rodz. Makowskich

L: 18.00 + Mieczysław, Krystyna, Damian ++ Hołdys

L: 18.00 + Stanisław Augustynek (m.)

L: 18.30 + Teofila Lepa – od rodz. Wróblów

 

Czwartek 21.04.2021 r.

L: 7.00 + Teofila Lepa – rodz. Halej z Barchaczowa

Z: 17.00 + Helena Zams – od rodz. Kłoniców

L: 18.00 + Bogdan Buchajski – rodz. Markiewiczów, Kańców, Michońskich

 

Piątek 22.04.2022 r.

Z: 17.00 + Helena Zams – od rodz. Penk

B: 17.00 O szczęśliwa operację, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

L: 18.00 + Stanisław Sowa (1 r.)

L: 18.00 + Marianna Malczewska – rodz. Bałabuchów z Zamościa

 

 

 

Sobota 23.04.2022 r.

Z: 17.00 Dzięk-błag. z okazji im. Mena

L: 18.00 + Marian Semczuk (27 r.), Dariusz Semczuk, Bronisława, Czesław, Jan Klimko, Michał Lewusz

L: 18.00 + Emilia (7 r.), Tadeusz (10 r.), ++ Jędruszków, Henryk Skiba, Mieczysław Cebula, Zuzanna Detko

L: 18.30 + Mieczysław Czapka – od Marii, Andrzeja i Łukasza Rymarczyk ze Szczyrzyca

L: 18.30 + Zbigniew Nowosad

 

Niedziela 24.04.2022 r.

L: 8.00 + Krystyna Kukiełka (m.)

L: 8.00 + Leonia, Andrzej Grelów, Stanisław Greszta, siostry, brata, szwagrów ++ Grelów i Gresztów

B: 10.00 + Krystyna Góra (17 r.), ++ Górów, Lisów i Tyszków

L: 10.00

Z: 12.00 + Jan Zams

Z: 12.00 + Janina Chromiec i ++ z rodz., Janina, Władysław ++ Sarzyńskich, Waldemar Łapa

Z: 12.00 ++ księży Andrzeja Sucharę, Jerzego Gliszczyńskiego, Wiesława Rzepeckiego, Romana Jaworskiego, Krystiana Kotulskiego oraz duszcze w czyśćcu cierpiące

Z: 12.00 + Józefa, Władysław ++ Ważnych