Poniedziałek 02.05.2022 r.

Z: 17.00 + Bogumił Pitwała (greg.)

L: 18.00 + Marek Gmitrzuk (greg.)

L: 18.00 + Jan Teterycz

L: 18.30 + Andrzej, Marek, Apoloniusz, Maria, Edyta, Grażyna Zgnilec

L: 18.30 + Anna Tymura (11 r.), Władysław, Katarzyna i Michał oraz Regina Płaza

L: 19.00 W int. strażaków o Boże bł. dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych i ich rodzin

 

Wtorek 03.05.2022 r.

L: 8.00 + Andrzej Kucner (9 r.), Krzysztof Lewusz, ++ Lisiewiczów i Niańków

L: 8.00 + Marek Gmitrzuk (greg.)

Z: 10.00 + Bogumił Pitwała (greg.)

B: 10.00

L: 12.00 + Tadeusz, Jan (24 r.), Danuta, ++ Tyszków i Sowów

L: 12.00 + Zbigniew Nowosad – od dzieci z rodzinami

 

Środa 04.05.2022 r.

Z: 17.00 + Bogumił Pitwała (greg.)

L: 18.00 + Marek Gmitrzuk (greg.)

L: 18.00 + Michał, Roman, Bolesław, Bronisława ++ Kukiełków, Stanisława, Lucjan Kosarski, Anna, Marianna, Michał ++ Wołoch

L: 18.30 + Helena (25 r.), Władysław ++ Czubów

L: 18.30 + Monika (im. i 20 r.) – od syna

 

Czwartek 05.05.2021 r.

Z: 17.00 + Bogumił Pitwała (greg.)

L: 18.00 + Marek Gmitrzuk (greg.)

L: 18.30 + Stanisław Piotrowski (30 dz.)

 

 

 

Piątek 06.05.2022 r.

Z: 16.00 + Bogumił Pitwała (greg.)

Z: 16.00 + Bronisława Sokal

B: 17.00

L: 18.00 + Marek Gmitrzuk (greg.)

L: 18.00 + Alicja Koper – od pracowników firmy Beta

L: 18.30 Dzięk-błag. w 50 ur. Mariusza o Boże bł., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski

L: 18.30 + Stanisław, Leokadia ++ Piłat, Helena, Piotr ++ Samborskich

 

Sobota 07.05.2022 r.

B: 9.00 + Karolina i Antoni Frańczuk

B: 9.00 + Stanisław Pilip

Z: 17.00 + Bogumił Pitwała (greg.)

Z: 17.00 + Bronisława, Jan ++ Sokal

L: 18.00 + Marek Gmitrzuk (greg.)

L: 18.00 + Andrzej Kucner (9 r.), Marianna, Jan, Sylwester, Dariusz, ++ Gruszkiewicz, Józefa (k), Marcin Podolak

L: 18.30 + Mieczysław Czapka – od Marty i Jarosława Mazgaj z rodz.

L: 18.30 + Kuźma Regina, Teofil, Bondyra Jan, Kuźma Barbara

 

Niedziela 08.05.2022 r.

L: 8.00 O Boże bł., opiekę MBNP, dary Ducha Świętego dla Macieja, Magdy, Tomka, Moniki

L: 8.00 + Stanisław Tabała (im.)

B: 10.00 + Stanisława (im.), Edward ++ Psiuków, Krawców, Jan Sawicki, Urszula Władek, ++ Gontarzów, Sebastian Paul

Z: 10.00 + Bogumił Pitwała (greg.)

L: 12.00 + Marek Gmitrzuk (greg.)

L: 12.00 + Stanisław Greszta (im.)