Intencje Mszalne od 10.10. do  16.10. 2022r.
Poniedziałek 10.10

B. 17.00 – + Maria Łukaszyk (Greg.)

B.17.00  – + Wiesława Sadło (m)

17.30 –    Nabożeństwo Różańcowe                    

L. 18.00 – + Teresa Kraczykiewicz (od Beaty Pupiec z rodziną)

L. 18.00 – + Roman Kuśmierz (Greg.)

 

Wtorek 11.10

B. 17.00 – + Maria Łukaszyk (Greg.)

17.30 –   Nabożeństwo Różańcowe                     

L. 18.00 – + Roman Kuśmierz (Greg.)

L. 18.30 – + Teresa Kraczykiewicz (od pracowników firmy  Rańczo)

Środa 12.10

Z. 16.00 – + Helena (m) , Dariusz Zams

B.17.00  – + Maria Łukaszyk (Greg.)

B.17.00  – + Wacława Muszyńska (m)

17.30 –    Nabożeństwo Różańcowe

L.18.00  – + Czesław (31r.) Bronisława, Jan z rodz. Klimko, Dariusz, Marian z rodz. Semczuk

(od Michała Lewusz)                          

L. 18.00  – + Roman Kuśmierz (Greg.)

L. 18.30  – + Józef Greszta, Jerzy Kobel (od wnuków)

 

Czwartek   13. 10

L.7.00   –    Dziękczynno- bł. z okazji urodzin Jadwigi i za całą rodzinę

B.17.00 – + Maria Łukaszyk  (Greg.)

17.30 –   Nabożeństwo Różańcowe                   

L.18.00 – + Roman Kusimerz (Greg.)

L.18.00 – + Edward (im.) Stanisława zm. z rodz. Psiuków, Krawców, Urszula Władek, Jan Sawicki

zm. z rodz. Gontarzów, Sebastian Paul

L.18.30 – + Leokadia Wiater (29r.) Michał, Edward Wiater, Leon, Władysława Gdak

zm. z rodz. Rydyków

 

Piątek  14.10

B. 17.00 – + Maria Łukaszyk  (Greg.)

17.30   –  Nabożeństwo Różańcowe

L. 18.00  –    O Boże bł. opiekę MBNP , dary Ducha św. dla Jakuba, Aleksandry, Irenki, Antosia

L. 18.00  – + Feliks Sowa (31r.)

L. 18.30  – + Roman Kuśmierz (Greg.)

Sobota  15.10

B. 17.00  –  + Maria Łukaszyk (Greg.)

B. 17.00  –  + Urszula Władek (13r.) zm. z rodz. Władków, Krawców, Psiuków

     17.30  –    Nabożeństwo Różańcowe

L. 18.00  –  + Teresa, Agnieszka, Ryszard (7r.) zm. z rodz. Łukaszyków

L. 18.00  –  + Roman Kuśmierz (Greg.)

L. 18.30  –  + Halina, Adam, Mariusz, Leszek Sałach, Małgorzata, Jadwiga, Stanisław Kot

Niedziela  16.10           

L.  7.30   –      Dziękczynno- bł. w 2r. ur. Kamila i 4r. ur. Natalii Bil o Boże bł. opiekę MB

L.  7.30   –   + Roman Kuśmierz (Greg.)

B. 9.15    –   + Aniela Dragan, Andrzej, Roman, Marian

B. 9.15    –   + Maria Łukaszyk  (Greg.)

Z. 10.45. –     O Boże bł. opiekę MB dla całej rodziny w 20 r. ślubu Barbary i Tomasza Adamowiczów

Z. 10.45  –     Za Parafian

L. 12.00  –   +  Kazimierz i Janina Gruda, Tadeusz Nadulski, zm. z rodz. Matyjaszczyk: Rozalia, Grzegorz,

Marek, Edmund Ostasz

L. 12.00  –   +  Maria, Władysław zm. z rodz. Sałaban, Ewa Kwaśniuk (od rodziny)