Intencje Mszalne od 21.11. do  27.11. 2022r.
Poniedziałek 21.11

B. 17.00 – + Emilia Kuźma (Greg.)

B. 17.00 – + Romana Selech (m)

17.30 –    Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami                     

L. 18.00 –    Dziękczynno- bł. w 18r. urodzin Bartłomieja opiekę MB

L. 18.00 – + Bronisława Chyrchała (1r.) za zm. z rodz. Chyrchała, Marian, Stanisław,

Władysław, Marianna, Małgorzata

 

Wtorek 22.11

B.  17.00– + Emilia Kuźma  (Greg.)

17.30–   Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami

L.  18.00– + Waldemar Nowak (8r.) Adam, Anna, Ludwik, Bogusława, Henryk Łapa,

Janusz Drobyk, Jan Iwańczyk                         

Środa 23.11

B.17.00  – + Emilia Kuźma (Greg.)

L.17.00  –    Dziękczynno- bł. w 18r. urodzin Bartłomieja Mołdoch

17.30  –   Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami                          

L. 18.00   – + Wanda- Zofia Pilip (od Łukaszyków, Lepów, Kolmerów, Lupów)

L. 18.00   – + Dominik Kraczykiewicz (Roberta i Bartka Gierała)

 

Czwartek 24. 11

B.17.00 –  + Emilia Kuźma  (Greg.)

17.30 –   Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami  za zmarłych                   

L.18.00 –  + Dominik Kraczykiewicz (od brata Artura rodz.)

L.18.00 –  + Wanda – Zofia Pilip (od rodz. Stręciwilków i Krystyny Kwaśniuk)

 

Piątek 25.11

B. 17.00 –  + Jan Rebizant (45r.) zm. z rodz. Rebizantów, Kudybów, Zaborniaków,

za dusze w czyśćcu cierpiąca

B. 17.00 –  + Emilia Kuźma (Greg.)

    17.30 –        Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami  za zmarłych                  

L. 18.00 –  + Wanda – Zofia Pilip (od rodz. Kraczykiewiczów i Kuśmierzów)

L. 18.00 –  + Dominik Kraczykiewicz (od rodz. Gorzków )

Sobota  26.11

B. 17.00  – + Emilia Kuźma (Greg.)

B. 17.00  – + Andrzej Gruszczyński (10r.) Helena, Tadeusz, zm. z rodz.

Gruszczyńskich, Mielniczuków, Szinbejnów, za dusze w czyśćcu cierpiące

     17.30  –    Nabożeństwo Różańcowe z wypominkami  za zmarłych  

L. 18.00  – + Dominik Kraczykiewicz (od rodz. Stręciwilków)

L. 18.30  – + Witold Chmielewski (1r.)

Niedziela  27.11           

L.  6.00   –   + Emilia Kuźma (Greg.) : +Urszula Ulanowska, Andrzej Kowal

L.  7.30   –   + Jan Zams

L.  7.30   –   + Bazyli, Aniela, Władysław, Marianna z rodz. Łukaszyków, Józef, Julia, Anna,

Edward, Stanisława, Tadeusz, Amelia, Teofila, Stanisław z rodz. Lepów,

zm. z rodz. Muszyńskich, Krystyna Łukaszyk

B. 9.15    –   + Bogdan (9r.) Eugeniusz Jakubczak zm. z rodz. Jakubczaków i Psiuków

Z. 10.45. –   + Bogumił Pitwała (2r.)

L. 12.00  –   + Czesława Kaniewska (2r.) Karol Kaniewski (17r.)