Niedziela 09.09.2018 r.

L: 8.00 + Jan Kwaśniuk (20 r.), ++ z rodz., Jolanta Naworol, Maria Skrzyńska

L: 8.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 10.00 + Zofia Winiarska (m)

Z: 10.00 +  Sylwester Ważny (1 r.)

L: 12.00 + Wojciech, Józef, Paulina, Zofia ++ Korgów, Czesław, Michał, Rozalia z Furmaniaków

L: 12.00 + Adam Stręciwilk (ur.)

 

Poniedziałek 10.09.2018 r.

Rekol. + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Piotr Klimacki – od rodz. Muszyńskich

L: 18.00 + Emilia Sobczyk (r.), Józef Sobczyk

 

Wtorek 11.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Piotr Klimacki – od Bogusławy Zając

L: 18.00 + Tadeusz Sierkowski (23 r.)

L: 18.00 + Leokadia Kapuśniak (m)

 

Środa 12.09.2018 r.

Rekol. + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Piotr Klimacki – od rodz. Gresztów

L: 18.00 + Grażyna Zgnilec – of. Anna Kowalska

 

Czwartek 13.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Piotr Klimacki – od rodz. Adamczuków i Psiuków

L: 18.00 + Wiesław Adamczuk – od bratowej i dzieci

L: 18.00 + Milczuk Władysław (1 r.), Genowefa (5 r.)

 

Piątek 14.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Wiesław Adamczuk – od brata Witolda z rodz.

L: 18.00 + Piotr Klimacki – od rodz Kuźniów

L: 18.00 +Irena Łukaszyk (urodz.), Marianna, Teofil, Bogusław, Jan Iwanicki

 

Sobota 15.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Bolesław Wojtala (7 r.), Anna, ++ Wojtalów, Jan Pitwała (27 r.), Stanisław i Stanisława Pitwałów

L: 18.00 + Jan Bondyra (11 r.), Witold Mazur (8 r.), zm. z Bondyrów i Mazurów

 

Niedziela 16.09.2018 r.

L: 8.00 + Hieronim Świrgoń (r.), ++ Świrgoniów

L: 8.00 + Władysław Chmielewski (r.), Maria, Krzysztof, Józef, Katarzyna, ++ Chmielewskich i Kukiełków

B: 10.00 + Lidia, Piotr, Grzegorz, Krzysztof Wnuk

Z: 10.00 + Jan Mogielnicki (15 r.) i Mieczysława (k) Mogielnicka (14 r.), zm. z Mogielnickich i Hajduków

L: 12.00 + Feliks Greszta, Aniela i Józef z Niedźwiedziów, Maria i Paweł z Gresztów

L: 12.00 + Stanisława Strzałka (greg.)