Niedziela 21.04.2019 r.

L: 6.00  Za parafian

L: 6.00 + Leonia i Andrzej Grela, zm. z rodz. Grelów i Gresztów

B: 10.00 + Piotr Pyś

Z: 10.00 + Jan Sokal (3 r.)

L: 12.00 + Dariusz Gradziuk (7 r.)

L: 12.00 + Helena Zdybel (13 r.), zm. z rodz. Zdybel, Ewa, Paweł, Kazimierz i Czesław Kot

 

Poniedziałek 22.04.2019 r.

L: 8.00 W 47 r. ślubu Krystyny i Tadeusza Kukiełków

L: 8.00 + Leopold, Andrzej, Jan, Zbigniew, zm. z rodz. Lenczewskich oraz Lipinowskich i Urszula Kanikuła

B: 10.00 W 18 r. urodzin Szymona

Z: 10.00 + Danuta, Teofila (k), Telesfor Molas, Bronisława, Feliks Machałek

L: 12.00 + Krystyna Góra

L: 12.00 + Jerzy Małyszek (im.) i rodziców z obu stron oraz braci, Jan i Antoni

 

Wtorek 23.04.2019 r.

B: 17.00 + Ks. Roman Jaworski (5 r.)

L: 18.00 Z racji nawiedzenia różańca i figurki MB Fatimskiej od rodz. Grodziuków, Bondyra Teofa, Pytlik, Woźniaków

 

Środa 24.04.2019 r.

L: 18.00 + Marian Semczuk (24 r.), Dariusz Semczuk, Bronisława (k), Czesław, Jan Klimko

L: 18.00 + Janina Chromiec (15 r.) i zm. z rodz.

 

 

Czwartek 25.04.2019 r.

L: 18.00 + Z racji im. Marek Sierkowski

 

Piątek 26.04.2019 r.

B: 17.00 + Longina i Stanisław Bondyra – zamówił syn Jan

L: 18.00

 

Sobota 27.04.2019 r.

B: 17.00 W 90 r. urodzin Janiny Bondyra o zdrowie i Boże bł dla niej i rodziny

L: 18.00 + Dariusz Semczuk (30 dz.)

 

Niedziela 28.04.2019 r.

L: 8.00 + Janina i Władysław Kuźma, zm. z rodz. oraz Bronisław i Bronisława (k)

L: 8.00 O zdrowie, miłość, obfite łaski Ducha Świętego, opiekę MB dla wnucząt Paulinki, Karolinki i Igorka i dla ich rodziców z okazji 10 r. ślubu, o Boże bł. na dalsze lata

B: 10.00 + Dominika, Wanda, Marianna, Teofil, Franciszek i Michał zm. z rodz. Milczuków

L: 10.00 + Stanisław Bekier w r. śm., Natalia i Ryszard, Julia, Adela i Piotr Łukaszyk, Aleksander Kozyrski, Anna, Karolina, Jan i zm. z rodz. Lenczewskich

Z: 12.00 Odpust w Zarzeczu

Z: 12.00 + W r. śm. Ks. Jerzego Gliszczyńskiego, ks. Andrzej Suchara, Jan Wnuk, Roman Jaworski, Wiesław Rzepecki, Krystian Kotulski i dusze w czyśćcu cierpiące