Niedziela 26.05.2019 r.

L: 8.00 Dziękczynna za dar peregrynacji symboli świętych po części parafii jaką jest miejscowość Topornica

L: 8.00 + Stanisława (k) i Franciszek Łukaszyk, Adam Łukaszyk i ++ Łukaszyków, Gumelów

B: 10.00 + Michał, Natalia Wróbel, Stefan Zastąpiło, ++ Zastąpiłów i Wróblów

Z: 10.00 + Janina Mazurek z racji urodzin, Piusa Mazurek i zm. z rodz.

L: 12.00 + Krystyna Kuźma – od rodz. Kurów

L: 12.00 + Czesław Czapka (r. śm.), Maria, Paweł Czapka i zm. z rodz.

 

Poniedziałek 27.05.2019 r.

B: 17.00 + Stanisława Pupiec – od SP z Białowoli

L: 18.00 + Dariusz Semczuk (m-c)

L: 18.00 + Helena Zdybel

 

Wtorek 28.05.2019 r.

B: 17.00 + Zofia Bochenko – od rodz. Gruszkiewiczów

L: 18.00 + Marianna i Franciszek Antończak, Franciszek Antończak, zm. z rodz. Czochrów i Antończaków

L: 18.00 + Jan Zych

 

Środa 29.05.2019 r.

B: 17.00 + Stanisława Pupiec – od rodz. Sapiłów z Lipska

L: 18.00 O opiekę MBNP, zdrowie dla Macieja, Magdy, Moniki i Tomka

L: 18.00 + Maria Tyszko – od rodz. Lepów

 

 

Czwartek 30.05.2019 r.

B: 17.00 + Ksawera (k), Tomasz i Kazimierz Tarajko i ++ Strzałków

L: 18.00 + Marianna i Mieczysław Boryło i Edward Farion – z okazji dnia matki i ojca

 

Piątek 31.05.2019 r.

B: 17.00 + Marcin Greszta

B: 17.00 + Aniela, Marcin, Zdzisław, Józef Krawiec, Lucjan Gęśla i ++ Krawców i Gęślów

L: 18.00 + Helena Kuźma (r. śm.)

 

Sobota 01.06.2019 r.

B: 9.00 + Longina Bondyra (pocz. greg.)

L: 18.00 + Janina i Edward Skrzyńscy (10 r.) i Stanisław Molenda

L: 18.00 W dzień dziecka za Paweł Farion

 

Niedziela 02.06.2019 r.

L: 8.00 + Wincentyna (k) Kwaśniuk (5 r.), ++ Kwaśniuków, Maria Skrzyńska

L: 8.00 + Zofia, Edward Kuźma

B: 10.00 + Stanisław Łukaszyk, Feliksa i Jan Łukaszyk

Z: 10.00 W 61 r. ślubu Heleny i Franciszka Zams

L: 12.00 + Edmund Sałach (4 r.) i Władysław, Helena, Jan, Sabina Jarszak

L: 12.00 + Leon Rusin (40 r.), ++ Cisków, Rusinów i Tyrków