Niedziela 11.08.2019 r.

L: 7.30 O Boże bł., opiekę MBNP, dary Ducha Świętego dla Marysi z okazji urodzin

L: 7.30 + Henryk i Regina Madeja, Paweł i Bogumiła Borek

B: 9.15 + Walerian (23 r.), Zdzisława Łukaszyk i zm.  rodz. Łukaszyków i Sałachów

Z: 9.30

Kaplica św. Romana:

12.00 Z okazji 50 r. ślubu, z prośba o dary Ducha Świętego i Boże bł. dla Zdzisławy i Romana Malickich

12.00 + Stanisław Winiarski (19 r.), Zofia i Piotr

12.00 + Stanisław (16 r.) i zm. z rodz. Tabałów, Gontarzów, Radlińskich i Teteryczów

12.00 + Stanisław i Marianna Czochra – od najbliższej rodziny

 

Poniedziałek 12.08.2019 r.

L: 18.00 + Paweł Farion – urodzinowa

 

Wtorek 13.08.2019 r.

L: 18.00 + Lonia Dziurdza (4 r.), zm. z rodz. Dziurdzów

 

Środa 14.08.2019 r.

L: 18.00 + Michał Pakuła (41 r.), Stanisława Pakuła (2 r.), Antoni Gmitrzuk (6 r.), Zofia Pakuła (67 r.)

 

 

Czwartek 15.08.2019 r.

L: 7.30 Dzięk-błag. o dary Ducha Świętego dla synów, synowej, wnuków

B: 9.15 + Krzysztof, Janina, Grzegorz, z rodz. Wnuk i Kucajów

Z: 10.45 + Janina Mazurek, Piusa Mazurek, Anastazja, Pawła, Jan Machałek i zm. z rodz.

L: 12.00 Dziękczynna za plony – dożynki parafialne

L: 12.00 + Marianna Łukaszyk (im. i ur.), Teofil, Bogusław, Irena

 

Piątek 16.08.2019 r.

L: 18.00 + Tadeusz Kawalec (16 r.), Feliksa (k) i zm. z rodz. Kawalców i Paszków

L: 18.30 + Piotr Bartłomiej Wolski (11 r.)

 

Sobota 17.08.2019 r.

B: 17.00 + Władysław i Marianna Maliccy (r. śm.) i zm. z rodz. Turczynów i Malickich

L: 18.00 Dziękczynna w 1 r. ślubu Patryka i Wiolety o Boże bł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

 

Niedziela 18.08.2019 r.

L: 7.30 + Grażyna Zgnilec

B: 9.15 + O. Karol Adamowicz (3 r.) i zm. z rodz.

Z: 10.45 + Mateusz Łuczka – urodzinowa

18.00 Msza św. na cmentarzu