Niedziela 18.08.2019 r.
L: 7.30 + Grażyna Zgnilec
B: 9.15 + O. Karol Adamowicz (3 r.) i zm. z rodz.
Z: 10.45 + Mateusz Łuczka – urodzinowa
18.00 Msza św. na cmentarzu

Poniedziałek 19.08.2019 r.
L: 18.00 + Marian Sowa (3 r.), Zofia Borowiec, Andrzej, Stanisława (k) i Franciszek Borowiec

Wtorek 20.08.2019 r.
B: 17.00 + Wiesław Adamczuk (1 r.)
L: 18.00 + Czesława Magdziak (2 r.), i zm. z rodz. Najdów, Magdziaków i Stręciwilków

Środa 21.08.2019 r.
B: 17.00 + Halina i Stanisław Podsiadło i zm. z rodz. Podsiadło i Błaszczaków
L: 18.00 Dziękczynna za 48 lat pożycia małżeńskiego Anny i Mieczysława Makowskich

Czwartek 22.08.2019 r.
B: 17.00 + Stanisława Bajak – od sąsiadów rodz. Zając
L: 18.00 W 18 r. urodzin Natalii o zdrowie, Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski

Piątek 23.08.2019 r.
B: 17.00 + Stefania Pupiec (3 r.)
L: 18.00 + Grażyna Nowosad (30 dz.)

Sobota 24.08.2019 r.
Z: 16.00 Z okazji 50 r. urodzin Małgorzaty o Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB
B: 17.00 + Bolesław Ożga
L: 18.00 + Zofia Kuśmierz, zm. z rodz. Kuśmierzów i Dąbrowskich

Niedziela 25.08.2019 r.
L: 7.30 + Jolanta Naworol
L: 9.15 + Zofia (10 r.), Józef (26 r.), Czesława (k) Magdziak, Adam, Władysław, Janina, Wanda Stręciwilk
Z: 10.45 + Leokadia i Edward Machałek i zm. z rodz. Machałków
B: 12.00 Odpust w Białowoli
B: 12.00 + Longina, Stanisław Bondyra, Aniela, Teofil Lupa