Niedziela 25.08.2019 r.
L: 7.30 + Jolanta Naworol
L: 9.15 + Zofia (10 r.), Józef (26 r.), Czesława (k) Magdziak, Adam, Władysław, Janina, Wanda Stręciwilk
Z: 10.45 + Leokadia i Edward Machałek i zm. z rodz. Machałków
B: 12.00 Odpust w Białowoli
B: 12.00 + Longina, Stanisław Bondyra, Aniela, Teofil Lupa

Poniedziałek 26.08.2019 r.
B: 17.00 + Henryka Seńko (30 dz.)
L: 18.00 + Grażyna Nowosad – od Edyty Marud

Wtorek 27.08.2019 r.
B: 17.00 Dziękczynna w 41 r. małżeństwa Barbary i Eugeniusza Dragan
L: 18.00 + Dariusz Semczuk (m.)

Środa 28.08.2019 r.
B: 17.00 + Kuźma Józef, Balbina
L: 18.00 O Boże bł. dla wnuków i dziękczynna za łaski

Czwartek 29.08.2019 r.
B: 17.00 + Henryka Niańko – od Małysów, Wilczyńskich, Merklinger
L: 18.00 + Lechosław Tyszko (3 r.) i zm. z rodz. Tyszków

Piątek 30.08.2019 r.
B: 17.00 + Stanisława Bajak (30 dz.)
L: 18.00 + dusze w czyśćcu cierpiące potrzebujące naszej pomocy

Sobota 31.08.2019 r.
16.00 ślub
L: 18.00

Niedziela 01.09.2019 r.
L: 8.00 + Stanisław Wróbel (6 r.), zm. z rodz. Wróblów i Gresztów
L: 8.00 + Magdalena Iwaniak (8 r.)
B: 10.00 + Elżbieta, Jan Psiuk, zm. z rodz. Psiuków
Z: 10.00 + Janina Nocko (19 r.), Tadeusz Nocko (3 r.), Józef i Leokadia Bukowscy
L: 12.00 Dziękczynna w 20 r. ślubu Anety i Mariusza z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski dnia nich i całej rodziny
L: 12.00 Dziękczynna za dar nawiedzenie figury MB Fatimskiej i różańca świętego od parafian z Lipska 145-164