Niedziela 01.09.2019 r.
L: 8.00 + Stanisław Wróbel (6 r.), zm. z rodz. Wróblów i Gresztów
L: 8.00 + Magdalena Iwaniak (8 r.)
B: 10.00 + Elżbieta, Jan Psiuk, zm. z rodz. Psiuków
Z: 10.00 + Janina Nocko (19 r.), Tadeusz Nocko (3 r.), Józef i Leokadia Bukowscy
L: 12.00 Dziękczynna w 20 r. ślubu Anety i Mariusza z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski dla nich i całej rodziny
L: 12.00 Dziękczynna za dar nawiedzenie figury MB Fatimskiej i różańca świętego od parafian z Lipska 145-164

Poniedziałek 02.09.2019 r.
B: 8.00 Rozpoczęcie Roku Szkolnego
L: 8.00 Rozpoczęcie Roku Szkolnego
L: 18.00

Wtorek 03.09.2019 r.
B: 17.00 + Henryka Seńko – od r. Greszta, Ostasz, Janusz Pułtorak z rodz.
L: 18.00

Środa 04.09.2019 r.
L: 18.00 Henryk Głagola (36 r.), zm. z rodz. Głagolów, Dymskich, Radlińskich i Adamowiczów
L: 18.00 + Jan Łapa (30 dz.)

Czwartek 05.08.2019 r.
B: 17.00 + Henryka Niańko – od mieszkańców Reformy Łabunie
L: 18.00
Piątek 06.09.2019 r.
Z: 16.00 Dziękczynna za 95 r. urodzin oraz z racji imienin Bronisławy Sokal o Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski
B: 17.00 + Henryka Seńko – od Koła Różańcowego
L: 18.00 + Adam Stręciwilk i zm. z rodz. Stręciwilków i Magdziaków
L: 18.00 + Stanisława (k) Pakuła (2 r.)

Sobota 07.09.2019 r.
B: 17.00 + Henryka Seńko – od mieszkańców Łabunie Reformy
L: 18.00

Niedziela 08.09.2019 r.
L: 8.00 + Jan Kwaśniuk, zm. z rodz.. Kwaśniuków, Maria Skrzyńska
L: 8.00 + im. Marianna i Wacław Czerwonka, zm. z rodz. Czerwonków i Czekirdów oraz Krzysztof Kujan
B: 10.00 + Amelia i Jan Bochenko (r. śm.) i zm. z rodz. Bochenków i Helmanów
Z: 10.00 + Leon Chwiejczak (11 r.), Zygmunt Chwiejczak (2 r.), Władysław Samson
L: 12.00 + Aniela, Magdalena, Kazimierz, Stanisław, Maciej z Serbów, Antonina, Wiesława, Marcel, Józef, Ignacy z Lewuszów, Teresa Marzec, Mariusz Kania, Barbara Polak, Irena, Krzysztof, Jan z Wiśniewskich
L: 12.00 + Wojciech, Paulina, Zofia, zm. z rodz. Korgów