Niedziela 15.09.2019 r.
L: 8.00 + Adam Prokopowicz, Jan Muszyński, zm. z rodz. Dudek, Sobczyńscy i Prokopowicz
L: 8.00 + Anna Muszyńska (r. śm.), Paweł Muszyński i zm. z rodz. Lupów i Muszyńskich
B: 10.00 + Lidia, Piotr, Grzegorz, Janina, Krzysztof z rodz. Wnuk
Z: 10.00 + Józef Wróbel (25 r.) i Feliksa (k) (17 r.)
L: 12.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Najświętszej z racji nawiedzenia figury MB Fatimskiej i różańca świętego dla rodzin Psiuków, Bondyrów, Budzyńskich, Piskorków
L: 12.00 + Feliks Greszta, Aniela i Józef z rodz. Niedźwiedziów, Maria i Paweł Greszta

Poniedziałek 16.09.2019 r.
B: 17.00 + Bolesław Wojtala (8 r.) i zm. z rodz. Wojtalów i Pitwałów
L: 18.00 + Kazimierz Łukaszyk – od rodz. Iwanickich

Wtorek 17.09.2019 r.
L: 18.00 + Kazimierz Łukaszyk – od Henryka Łukaszyka z rodz. z Biłgoraja
L: 18.00 O zdrowie dla Bartusia

Środa 18.09.2019 r.
L: 18.00 Dziękczynna za nawiedzenie różańca św. i figury MB od rodz. Selech, Kuśmierz, Kraczykiewicz, Radlińskich, Kuźmów, Gancarzów i Bondyrów
L: 18.00 + Krystyna Zubala (15 r.), Zenon

Czwartek 19.09.2019 r.
L: 18.00 + Wiesław, Maria Łukaszyk, zm. z rodz. Łukaszyków

Piątek 20.09.2019 r.
L: 18.00 + Czesława (k) Magdziak, Zofia i Edward Najda
L: 18.00 + Janusz Kwaśniuk – od rodz. Kawalów

Sobota 21.09.2019 r.
B: 17.00 + Kazimierz Krawiec, Aleksandra (k) Krawiec, Urszula Władek i zm. z rodz.
L: 18.00 + Jan Bondyra (12 r.), Witold Mazur (9 r.), zm. z rodz. Bondyrów i Mazurów
L: 18.00 + Zofia Kuśmierz, Marianna i Zdzisław w r. śm. Dąbrowskich

Niedziela 22.09.2019 r.
L: 8.00 + Władysław Łukaszyk (36 r.), zm. z rodz. Łukaszyków i Muszyńskich
L: 8.00 + Hieronim Świrgoń, Janina i wszyscy zm. z rodz. Świrgoniów
B: 10.00 + Elżbieta, Jan Psiuk, zm. z rodz. Psiuków i Milczuków
Z: 10.00 + Wiesław (13 r.), Marian (21 r.), zm. z rodz. Sarzyńskich, Piotr Pitwała (4 r.)
L: 12.00 + Józef Samborski (13 r.), Piotr, Helena, Czesława (k) z Samborskich, Krzysztof Jędruszko (17 r.)
L: 12.00 + Krystyna Waniek (1 r.)