Niedziela 29.09.2019 r.
L: 8.00 W 25 r. ślubu Katarzyny i Stanisława
L: 8.00 + Stanisława Bajak – od córki chrzestnej z rodz.
B: 10.00 + Stanisława (k), Franciszek, Władysław Magdziak, Helena i Tomasz Grek
Z: 10.00 + Michalina (12 r.) i Antoni Skiba, zm. z rodz. Mogielnickich i Hajduków
L: 12.00 + Marian Jakubczak (44 r.)
L: 12.00 + Jan Czapka (22 r.) i Janina

Poniedziałek 30.09.2019 r.
L: 18.00 + Kazimiera Łukaszyk (30 dz.)
L: 18.00 + Leokadia Wiater (27 r.), Michał, Edward, Kazimierz Wiater, Leon i Władysława (k) Gdak, zm. z rodz. Rycyków

Wtorek 01.10.2019 r.
B: 17.00 + Stefania, Bronisław Duszejko, zm. z rodz. Chruścikowskich, Głowackich i Łukaszyków
L: 18.00 + Hieronim Pilip (rozp. greg.)
L: 18.00 + Kazimierz Łukaszyk (30 dz.)

Środa 02.10.2019 r.
B: 17.00 + Hieronim Pilip (greg.)
L: 18.00 + Lucjan Kuźma (19 r.)
L: 18.00 + Helena (22 r.) i Władysław Czuba oraz zm. z rodz. Czubów i Łapów

Czwartek 03.10.2019 r.
B: 17.00 + Józef, Agnieszka, Janina, Jan Gałek, Lucyna Zasuwa
L: 18.00 + Hieronim Pilip (greg.)

Piątek 04.10.2019 r.
Z: 16.00 + Sylwester (2 r.)
B: 17.00 + Jan Detko (36 r.), zm . z rodz. Detków, Łagożnych, Sierkowskich, Jędruszków
L: 18.00 + Hieronim Pilip (greg.)
L: 18.00 + Franciszek Kapuśniak z racji imienin i Leokadia Kapuśniak

Sobota 05.10.2019 r.
B: 9.00 Wynagradzająca NS NMP
B: 9.00 Dziękczynna z racji nawiedzenia różańca świętego i figurki MB od rodz. Olejków, Adamczuków, Pitwałów, Zająców, Koczułapów, Chruścikowskich i Głowackich
L: 18.00 + Hieronim Pilip (greg.)
L: 18.00 + Jan Pakuła (19 r.), Aleksandra Pakuła

Niedziela 06.10.2019 r.
L: 8.00 + Teresa Naworol (im.)
L: 8.00 W 1 r. ślubu Karoliny i Sylwestra
B: 10.00 + Gileta Bronisława (k) (13 r.), Michał
Z: 10.00 + Jan Mogielnicki (16 r.), Mieczysława (k) Mogielnicka (15 r.), zm. z rodz. Mogielnickich i Hajduków
L: 12.00 + Hieronim Pilip (greg.)
L: 12.00 + Aleksander, Teresa i Bronisław Gajewscy