Niedziela 23.09.2018 r.

L: 8.00 + Grażyna Zgnilec – od dzieci z rodzinami

L: 8.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 10.00 + Elżbieta, Jan Psiuk

Z: 10.00 + Wiesław (12 r.), Marian (20 r.) Sarzyńskich

L: 12.00 + Władysław Łukaszyk (35 r.), Aniela, Bazyli, Marianna i zm. z rodz. Łukaszyków

L: 12.00 + Maria Barszcz – od parafian

 

Poniedziałek 24.09.2018 r.

B: 17.00 + Wiesław Adamczuk (30 dz. po śm.)

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

L: 18.00 + Piotr Klimacki – od córki Beaty z rodz.

L: 18.00 Dziękczynna w r. urodzin ks. Tomasza z prośbą o Boże bł., opiekę MB, świętych patronów, zdrowie i potrzebne łaski

 

Wtorek 25.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Stanisław, Józef Bondyra, Antoni, Maria Łukaszyk, zm z rodz. Bondyrów i Łukaszyków

L: 18.00 + Grażyna Zgnilec – od Kowalów

L: 18.00 + Aleksander Jurek – od rodz. Jakubiaków

 

Środa 26.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Wiesław Adamczuk – od rodz. Psiuków

L: 18.00 + Aleksander Jurek – od rodz. Wołochów

L: 18.00 + Bogdan i Piotr Malczewscy

 

 

 

 

Czwartek 27.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Lucyna Klimacka – od Koła różańcowego

L: 18.00 + Grażyna Zgnilec – od Zofii z rodz.

L: 18.00 O zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski dla Ojca Zbigniewa Haim

 

Piątek 28.09.2018 r.

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Bolesław Ożga (8 r.)

L: 18.00 + Grażyna Zgnilec – od rodz. Rak i Ciurysek

L: 18.00 + Edward Farion (14 r.), Paweł Farion, Leszek (18 r.), Marianna i Mieczysław

 

Sobota 29.09.2018 r.

Ślub 16.00 Psiuk Angelika i Paul Sebastian

B: 17.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 17.00 + Piotr Klimacki – od córki Doroty w rodz.

L: 18.00

 

Niedziela 30.09.2018 r.

L: 8.00 + Zofia Kuśmierz, Zdzisław i zm. z rodz. Dąbrowskich i Kuśmierzów

L: 8.00 + Stanisława Strzałka (greg.)

B: 10.00 + Ks. Krystian Kotulski

Z: 10.00 + Józef Wróbel i Feliksa

L: 12.00 + Lucyna Klimko i Edward – od rodziny