Niedziela 03.11.2019 r.

L: 8.00 + Jan Girguś (40 r.), z Girgusiów: Amelia, Edward, Bondyrów: Maria, Władysław, Andrzej, z Hocków: Zofia, Paulina, Wiesława, Jan, Adolf, Michał, z Świstowskich: Katarzyna, Szymon, Henryk, Władysław, Edward

L: 8.00 ++ Czerwonków, Czekirdów, Muszyńskich i Łukaszyków

B: 10.00 + Piotr Pyś, ++ Pysiów, Szewczuków, Juszczaków i Paszków

Z: 10.00 + Danuta, Telesfor, Teofila Molas, Feliks, Bronisława Machałek

L: 12.00 + Kazimierz i Łucja Łukaszyk

L: 12.00 + Leszek Świerczyński

 

Poniedziałek 04.11.2019 r.

B: 17.00 + Marianna Klimacka (30 dz.)

L: 18.00 + Dariusz Wróbel – od rodz. Iwanickich

L: 18.00 Od Legionu Maryi za ks. Sławka

 

Wtorek 05.11.2019 r.

B: 17.00 + Mirosław Tyszko – od rodz. Kuźmów

L: 18.00 + Dariusz Wróbel – od rodz. Lepa

L: 18.00 Dziękczynna za dar nawiedzenia różańca i figury MB oraz w intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę dla całej rodziny

 

Środa 06.11.2019 r.

L: 18.00 + Marian Sowa, Zofia, Andrzej Borowiec, Stanisława (k) i Franciszek Borowiec

L: 18.00 ++ członków Legionu Maryi

 

Czwartek 07.11.2019 r.

B: 17.00 + Tadeusz Klimko (30 dz.)

L: 18.00 O Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski dla córki

Piątek 08.11.2019 r.

B: 17.00 + Marianna Klimacka – od rodz. Muszyńskich

L: 18.00 + Franciszka (k) Lewusz (9 r.), Lewusz Paweł, Lewusz Janusz, Selech Władysław i Emilia

L: 18.00 + Kazimiera Łukaszyk – od Mieczysława Czapki i Rafała Łukaszyka

 

Sobota 09.11.2019 r.

B: 17.00 + Zofia i Janusz Bochenko, zm. z rodz. Bochenków, Malickich, Sochów i Burdzych

L: 18.00 + Wiesław Dymski (30 dz.)

L: 12.00 + Anna (17 r.), Michał, Wojciech, Michał i Józef Juszczak, Władysław Kozak, Maria i Władysław Milczuk

 

Niedziela 10.11.2019 r.

L: 8.00 + Stefan Grzeszata (28 r.), zm. z rodz. Grzeszatów Franciszek i Leontyna

L: 8.00 + Jan Piotrowski i zm. z rodz.

B: 10.00 + Bogdan (6 r.), Eugeniusz Jakubczak, zm.  rodz. Jakubczaków i Psiuów

Z: 9.30 + Machałek Paweł, Zofia i Stanisław

Z: 9.30 25-lecie kaplicy w Zarzeczu

L: 12.00 + Genowefa Muszyńska (18 r.), Tomasz, Antoni, Maria, Feliks, Antoni, Michał z Muszyńskich, Nowakowskich, Zdzisław Adamczyk, Franciszka Czuba, Mieczysław Kapłon

L: 12.00 + Marek Sierkowski (1 r.)