Niedziela 10.11.2019 r.

L: 8.00 + Stefan Grzeszata (28 r.), zm. z rodz. Grzeszatów Franciszek i Leontyna

L: 8.00 + Jan Piotrowski i zm. z rodz.

B: 10.00 + Bogdan (6 r.), Eugeniusz Jakubczak, zm.  rodz. Jakubczaków i Psiuków

Z: 9.30 25-lecie kaplicy w Zarzeczu

Z: 9.30 + Machałek Paweł, Zofia i Stanisław

L: 12.00 + Genowefa Muszyńska (18 r.), Tomasz, Antoni, Maria, Feliks, Antoni, Michał z Muszyńskich, Nowakowskich, Zdzisław Adamczyk, Franciszka Czuba, Mieczysław Kapłon

L: 12.00 + Marek Sierkowski (1 r.)

 

Poniedziałek 11.11.2019 r.

L: 10.00 w int. Ojczyzny

L: 10.00 ++ z kółka różańcowego Elżbiety Zając

 

Wtorek 12.11.2019 r.

L: 18.00 + Dariusz Wróbel – od rodz. Kaniewskich

L: 18.00 + Magdalena Nowosad (6 r.)

 

Środa 13.11.2019 r.

L: 18.00 + Stanisław Piłat (14 r.)

L: 18.00 + Dariusz Wróbel – od Danuty Lenczewskiej

 

Czwartek 14.11.2019 r.

B: 17.00 + Feliks Kuźma (7 r.)

L: 18.00 Z okazji imienin Marcina, Stanisława (r. śm.) Kraczykiewicz, Magdalena Iwanicka, Jan, Helena Skrzyńskich, Mikołaj i Mariana Kostrubiec

 

Piątek 15.11.2019 r.

L: 18.00 + Józef i Marianna Fudała

L: 18.00 + Wiesław Dymski – od rodz. Lenczewskich i Wróblów

 

Sobota 16.11.2019 r.

L: 18.00 im. Janusz Artymiak i Janusz Gorzko – o Boże bł., potrzebne łaski z okazji imienin

L: 18.00 + Wiesław Dymski – od Kamili

 

Niedziela 17.11.2019 r.

L: 8.00 + Andrzej Bielak (6 r.), Feliksa i Władysław Bielak

L: 8.00 + Janusz Gorzko z racji imienin

B: 10.00 + Kazimierz Tarajko (1 r.)

Z: 10.00 + Jan Machałek (14 r.), Danuta Biront i zm. z rodz. Sowów i Machałków

L: 12.00 50-lecie pożycia małżeńskiego Lewusz Stanisław i Marianna o Boże bł. i potrzebne łaski

L: 12.00 + Stanisława Samborska (1 r.)