Niedziela 15.12.2019 r.

L: 8.00 Dziękczynna z prośba o Boże bł., opiekę MB dla Heleny z okazji 88 r. urodzin

L: 8.00 + Leokadia Bondyra (3 r.), Tadeusz Bondyra, Agnieszka i Mikołaj Bondyra, Aniela i Jakub Milczuk

B: 10.00 + Zofia Winiarska (2 r.), Stanisław i Piotr

Z: 10.00

L: 12.00 + Teofil Łukaszyk (31 r.), Marianna, Bogusław, Irena

L: 12.00 + (17 r.) Władysław, Janina, Wanda, Adam Stręciwilk, Zofia i Józef, Czesława (k) Magdziak

 

Poniedziałek 16.12.2019 r.

B: 17.00 Dziękczynna za dar nawiedzenia różańca świętego i figury MB Fatimskiej od rodzin Łukaszyk, Dragan, Adamczuk, Budzyńska, Ożga, Semczuk, Pupiec, Bochenko

L: 18.00 + Roman Sierkowski – od Beta Soap

 

Wtorek 17.12.2019 r.

L: 18.00 + Roman Sierkowski (30 dz.)

L: 18.00 W intencji członków róży różańcowej pw. św. Marii Magdaleny – różaniec rodziców za dzieci

 

Środa 18.12.2019 r.

B: 17.00 Dziękczynna za dar nawiedzenia różańca świętego i figury MB Fatimskiej od rodzin Lupów, Strzałków, Gromków, Nowakowskich, Sokołowskiego i Gęślów

L: 18.00 + Roman Sierkowski – Beta Soap

L: 18.00 + Wiesław Bach i Wiesław Chmiel

 

 

 

Czwartek 19.12.2019 r.

L: 9.00 + Roman Sierkowski – od rodz. Naworol

Z: 15.30

B: 16.30 + Karolina, Henryk Olejko, Leszek Kniaź

L: 18.00 + Roman Oksentowicz

 

Piątek 20.12.2019 r.

L: 9.00

Z: 15.30

B: 16.30 + Mikołaj, Antonina Wnuk, Szumiłów, Chmielewskich

L: 18.00 + Andrzej Harasim, Franciszek Bajak, Aniela i Jan Łukaszyk

L: 18.00 + Aleksander Jurek, Kazimiera, Marian Jakubczak, Jan, Janina Jurek

 

Sobota 21.12.2019 r.

L: 9.00 + Romaszko Władysław i Rozalia, Naworol Teresa

Z: 15.30

B: 16.30 Dla Siwułów, Gontarzów, Kilimackiej, Grześków, Pupiec

L: 18.00 + Mirosław Tyszko – od Kaniewskich i Wróblów

L: 18.00 Adela Garbaty (5 r.), Eugeniusz, Henryk i Aleksander Garbaty

 

Niedziela 22.12.2019 r.

L: 8.00 + Józef Kościk (9 r.) i zm. z rodz.

L: 8.00 + Krzysztof Lewusz (5 r.), Lewusz, Niańków, Andrzej Kucner

B: 10.00 + Stanisław Teterycz (6 r.), Jan, Zdzisław, zm. z rodz. Psiuków, Jakubczaków

Z: 10.00

L: 12.00 + Marian Greszta (1 r.), zm. z rodz. Gresztów, Wróblów i Nowosadów

L: 12.00 + Marianna Radlińska (6 r.), zm. z rodz. Radlińskich, Teteryczów, Uchaczów, Milczuków i Stanisław Tabała