Niedziela 09.02.2020 r.

L: 8.00 + Waldemar Greszata (19 r.), Zm. z rodz. Greszatów, Aniela, zm. z rodz. Szklanych, Ludwik, Aniela, Stanisław

L: 8.00 + Krzysztof Solski, Maria Bojarska, Stanisław Kuczyński, Aniela, Bolesław Kurzyński

B: 10.00 Dziękczynna w 38 r. ślubu o Boże bł. dla jubilatów oraz o potrzebne łaski, dar zdrowia dla całej wspólnoty wiernych

Z: 10.00 + Maria Machałek (20 r.), Jan, zm. z rodz. Machałków i Sowów, Danuta Biron, Wiesław Bielak

L: 12.00 + Anna, Jan Lupa, Danuta Kulczyńska, Jan i Anastazja Karchut, zm. z rodz. Łapów i Pierogów

L: 12.00 + Wiesława (k) (15 r.), Adolf (8 r.), z rodz. Hocków, zm. z rodz. Boryłów

 

Poniedziałek 10.02.2020 r.

B: 17.00 Dziękczynna za dar nawiedzenia różańca świętego i figury MB Fatimskiej od rodzin Strzałków, Wnuków, Wróblewskich, Wnuków, pani Bondyrowa, Bejnerowiczów, Wójtowiczów

L: 18.00

 

Wtorek 11.02.2019 r.

L: 18.00

 

Środa 12.02.2020 r.

L: 18.00 + Jerzy Małyszek (5 r.), Jan i Zofia i z rodz. Kotów: Jan, Stanisawa (k), Jan i Antoni

L: 18.00 Dzięk-błag. za 30 lat nowego życia, za wiarę i cierpienie oraz wszelką otrzymaną pomoc, życzliwość i wsparcie osób bliskich

 

Czwartek 13.02.2020 r.

L: 18.00

Piątek 14.02.2020 r.

L: 18.00

 

Sobota 15.02.2020 r.

B: 17.00 + Franciszka (k), Feliks Mazur, Marianna, Jan Ferenszkiewicz

L: 18.00

 

Niedziela 16.02.2020 r.

L: 8.00 + Czesław Góra, zm. z rodz. Górów, Lisów i Tyszków

B: 10.00 + Franciszek Kalita (5 r.), Małgorzata Greszta (10 r.)

Z: 10.00 + Bolesław Knap (16 r.), Adela Knap

L: 12.00 + Ryszard Bekier (19 r.), Natalia i Stanisław, Julia, Piotr i Adela Łukaszyk, Aleksander Kozyrski, Karolina Lenczewska

L: 12.00 + Lucyna Wiśniewska (13 r.)