Poniedziałek 09.11.2020 r.

L: 17.30 Różaniec wypominkowy

L: 18.00 + Władysław=Jan Strenciwilk – siostra Maria z rodziną

L: 18.00 + Anna Sowa, Michał, Wojciech, Michał, Józef Juszczak, Władysław Kozak, Zygmunt Neć, Władysław i Maria Milczuk

 

Wtorek 10.11.2020 r.

L: 17.30 Różaniec wypominkowy

L: 18.00 + Władysław=Jan Strenciwilk – od rodz. Strenciwilków z Lipska

L: 18.00 Dzięk-błag w 40 r. ślubu Danuty i Jana z prośbą o Boże bł., opiekę MB i zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

 

Środa 11.11.2020 r.

L: 8.00 + Stanisław Greszta

L: 8.00 ++ Legionistów – od Legionu Maryi

Z: 10.00 + Andrzej Neścior – od mieszkańców Zarzecza wdzięcznych za troskę o powstanie kaplicy

L: 11.30 Różaniec wypominkowy

L: 12.00 + Władysław=Jan Strenciwilk – od rodz. Czerwonków

L: 12.00 + Waldemar Sałaban (20 r.), ++ Lupów, Szymaszków, Łysiów i Królów

 

Czwartek 12.11.2020 r.

L: 17.30 Różaniec wypominkowy

L: 18.00 + Władysław=Jan Strenciwilk – od rodz. Gościckich

 

Piątek 13.11.2020 r.

L: 17.30 Różaniec wypominkowy

L: 18.00 + Stanisław Piłat (15 r.)

L: 18.00 + Władysław=Jan Strenciwilk – od Barbary i Józefa Rak z rodz.

 

 

 

 

Sobota 14.11.2020 r.

B: 9.00 + Kazimierz (2 r.), Tomasz, Ksawery i Jan Wnuk

B: 9.00 Dzięk-błag. w 8 ur. Michała

L: 17.30 Różaniec wypominkowy

L: 18.00 + Justyna Muszyńska (m.)

L: 18.00 +Władysław=Jan Strenciwilk – od Albiny

L: 18.30 + Magdalena Nowosad (7 r.), Grażyna, zm. z rodz. Nowosadów, Jerzy Radecki (14 r.), zm. z rodz. Radeckich, Jan, Danina i Leszek

L: 18.30 + Marek Sierkowski (2 r.)

 

Niedziela 15.11.2020 r.

L: 8.00 + Andrzej Bielak (7 r.), Feliksa (k) i Władysław Bielak

L: 8.00 + Leopold Lenczewski i ++ Lenczewskich

B: 10.00 + Feliks Kuźma (8 r.)

Z: 10.00 + Ryszard Bielak (21 r.), ++ Bielaków, Mogielnickich, Hajduków

L: 11.30 Różaniec wypominkowy

L: 12.00 + Augustyn Pietrynka – od syna chrzestnego z rodz.

L: 12.00 + Roman Sierkowski (1 r.)