Intencje Mszalne od 20.03. do 26.03. 2023r.
Poniedziałek 20.03
L. 7.00 – Za Parafian
L.18.00 – + Kazimiera Sokołowska (od Teresy Juszczak i rodz. Milczuk)

Wtorek 21.03
B.17.00 – + Bogusława Magdziak (od Małgorzaty i Andrzeja Bondyra)
L.18.00 – + Kazimiera Sokołowska (od córki Elżbiety z mężem i synem)

Środa 22.03
B. 17.00 – + Jan Milczuk (od chrześnicy Barbary z rodziną)
B. 17.00 – + Bogumiła Magdziak (od rodz. Gęślów i Tarajko Katarzyna Bosiak)
L. 18.00 – + Dariusz (4r.) Marian Semczuk, Bronisława, Czesław, Jan Klimko, Michał Lewusz
L. 18.00 – + Kazimiera Sokołowska (od rodz. Radlińskich z Lipska)

Czwartek 23. 03
B.17.00 – + Leona Boć (od rodz. Pupców Jana i Petroneli)
B.17.00 – + Bogumiła Magdziak (od rodz. Klimko)
L.18.00 – + Teresa Ostasz (od sąsiadów Radlińskich i Mazurów)
L.18.00 – + Wacława Gruszkiewicz (30 dzień po śm. od uczestników pogrzebu)

Piątek 24.03
B.17.00 – + Bogumiła Magdziak ( od rodziny z Szewni)
B.17.00 – + Jan Milczuk (od rodz. Grześko z Zalesia)
L. 18.00 – + Teresa Ostasz (od rodz. Adamczuków i Psiuków)
L. 18.00 – + Jan Milczuk (od Wiesławy Sowa)

Sobota 25.03/ Zwiastowanie Pańskie/
L. 7.30 – + Kazimierz Moczarski (36r.) Maria Moczarska (17r.)
L. 7.30 – + Mieczysław, Krystyna zm. z rodz. Hołdys (od brata Damiana)
Z.16.00 –
B.17.00 – + Bogumiła Magdziak (od sąsiadów)
B.17.00 – + Mieczysław (17r.) Stanisława, Ryszard, Wiesław zm. z rodz. Adamczuków
L.12.00 – + Józef Greszta
L.18.00 – + Teresa Ostasz (od Kółka Różańcowego Marii Bekier)
L.18.00 – + Jerzy, Kazimiera, Mieczysław Czapka, Longin, Kazimiera Łukaszyk,
Teresa Turczyn

Niedziela 26 .03
L. 7.30 – + Teresa Ostasz, Maria, Michał zm. z rodz. Mielniczek, Jadwiga Marek
(od siostry Krystyny)
L. 7.30 – + Helena, Władysław (35r.) Czuba za zm. z rodz. Czubów
B. 9.15 – + Leona Boć (od Kółka Różańcowego zelatorki Agaty Kuźma)
B. 9.15 – + Jan (46r.) Feliksa, Maria, Stanisław zm. z rodz. Łukaszyków
Z. 10.45 – + Jan (7r.) Bronisława z rodz. Sokal za zm. z rodz. i dusze w czyśćcu cierpiące
Z. 10.45 – + Bronisław Łuczka (r.)
L. 12.00 – + Kazimierz Marmaj (10r.) zm. z rodz. Marmajów, Dudków, Koblów
L. 12.00 – + Stefania, Bronisław, Halina, Jan, Bogdan zm. z rodz. Sapiłów, Maria, Paweł z rodz.
Małyszków, Zofia , Władysław Korniak, Zbigniew Szewera, zm. z rodz. Pupców,
Furmaniaków, Radomskich