Z inicjatywy młodzieży naszej parafii zebranie założycielskie w dniu 23. 10. 2010 zaowocowało powołaniem kierownictwa Oddziału KSM w składzie:

 

Prezes – Aleksandra Czerwonka

Z-ca prezesa – Michał Skiba

Sekretarz – Anna Bosiak

Z-ca sekretarza Daria Mierzwa

Skarbnik – Aleksandra Sarzyńska

Asystent – Ks. Krzysztof Krupa

 

Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej decyzją zgodną ze statutem powołał oddział KSM przy parafii św. Jana Chrzciciela z dniem 20.11.2010.

 

Nasz oddział KSM „KANA” spotyka się na plebanii we wtorki, czasem w soboty

o godz. 19:00

Aleksandra Czerwonka

Michał Skiba

Anna Bosiak

Daria Mierzwa

Aleksandra Sarzyńska

Patryk Tarajko

Natalia Mołdoch

Bartłomiej Szewczuk

Katarzyna Dudzińska

Konrad Serafin

Tomasz Greszta

 

Kalendarium 2010:

 

21-23.05.2010 – Szkolenie przed przyrzeczeniem w Łabuniach.

26.05.2011 – Dzień Matki oraz Wieczór Poezji Maryjnej – Kościół parafialny w Lipsku.

29.05.2010 – udział w Zjeździe Diecezjalnym w Tomaszowie Lubelskim.

21-25.08. 2010 – wyjazd integracyjny i wypoczynek w Zakopanem.

29.09.2010 – Dzień chłopaka – salka na plebanii.

18-21.10.2010 – Rekolekcje dla Asystentów Parafialnych w Zamku Bierzgłowski k/Torunia

– ks. Krzysztof.

1-2.11.2010 – „Akcja Znicz” połączona z kwestą na cmentarzu parafialnym w Lipsku.

27.11.2010 – Dyskoteka Andrzejkowa.

8.12.2010 – gościnny występ w audycji AMDG Katolickiego Radia Zamość.

 

 

GALERIA