W dniu dzisiejszym 15.07.2012 r. odbyło się Walne zgromadzenie Parafialnego Klubu Sportowego „Metanoja” Lipsko. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Skład Zarządu Parafialnego Klubu Sportowego „Metanoja” Lipsko:

Robert Radliński – Prezes

Ks. Andrzej Traczykiewicz – Z-ca Prezesa

Katarzyna Mołdoch – Skarbnik

Edyta Kasprzak Radlińska – Sekretarz

Jerzy Chróścikowski – Członek Zarządu

Tomasz Sowa – Członek Zarządu

Tomasz Szykuła – Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej Parafialnego Klubu Sportowego „Metanoja” Lipsko:

Piotr Kudyk – Przewodniczący

Ks. Krystian Kotulski – Z-ca Przewodniczącego

Elżbieta Zając – Członek Zarządu

Jerzy Kowalczuk – Członek Zarządu

Piotr Głowacki – Członek Zarządu

 

Nowym władzom życzymy Bożego błogosławieństwa i nowych pomysłów w rozwijaniu talentów sportowych.