Słowo ks. Proboszcza skierowane do wiernych zebranych przy kaplicy św. Romana w Lipsku Polesie na Mszy świętej odpustowej:

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry,
rok 2019 jest kolejnym, po roku ubiegłym, rokiem pięknych jubileuszy, związanych nie tylko z odzyskaniem przez naszą Ojczyznę Niepodległości, ale także związanych z wielkimi wydarzeniami w życiu Kościoła. Jesteśmy świadkami stulecia Konferencji Episkopatu Polski, czy nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Przygotowujemy się także duchowo do dziękczynienia Bogu za dar życia św. Jana Pawła II, którego setna rocznica urodzin przypadnie w roku następnym, a w obecnym obchodziliśmy 20 rocznicę pobytu na ziemi zamojskiej.
W tym pięknym okresie, w którym pamięć o historii miesza się z myślą o przyszłości, stajemy wszyscy przed wielkim zadaniem, jakim jest budzenie poczucia współodpowiedzialności wiernych za Kościół. Każdy z nas zobowiązany jest wszak do szczególnej dbałości o wiarę i religię, którą to dbałość okazywać winniśmy wpierw w najbliższym swoim otoczeniu – parafiach – utwierdzając tym samym rolę wiary katolickiej w całej Polsce. Pragniemy, by z serc i umysłów milionów Polaków powstał wielki duchowy pomnik, stanowiący wyraz dziękczynienia Bogu i Matce Przenajświętszej za wielkie dary i opiekę, jakimi darzyli i darzą naszą umiłowaną Ojczyznę i nas samych.
Nasza parafia również włącza się w tę szlachetną inicjatywę, bo rok 2019 jest również jubileuszowym dla naszej parafii. Dokładna rocznica przypadła 21 kwietnia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Dzisiejsza Uroczysta Msza św. poświęcenie nowej kapliczki, staje się okazją do tego, by świętować. Rodzi się zapewne pytanie: Co świętować? Czy tylko sam fakt, że w tym miejscu od ponad stu lat gromadzą się wierni? To chyba zbyt mało, by utożsamiać się z danym KOŚCIOŁEM… nie tylko budowlą, nawet najpiękniejszą, czy mającą wielkie walory architektoniczne, czy artystyczne. Chcemy utożsamiać się z KOŚCIOŁEM, który trwa, nie starzeje się, wciąż żyje… z KOŚCIOŁEM JEZUSA CHRYSTUSA.
Czcigodny ks. biskupie, drodzy kapłani na czele z ojcem duchownym naszej diecezji, drodzy radio słuchacze Katolickiego Radia Zamość- Z myślą o wszystkich Drogich Parafianach zaplanowaliśmy całoroczny Program Obchodów Jubileuszu 100-lecia Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku:
Elementami spinającymi przygotowanie duchowe do Jubileuszu naszej parafii i dzisiejszego zgromadzenia były Misje święte, które wygłosił w czerwcu O. Franciszkanin Sławomir Zieliński – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Archidiecezji Lwowskiej, w dniach 16-21.VI.2019 r., a główne uroczystości obchodziliśmy podczas dorocznego odpustu parafialnego ku czci św. Jana Chrzciciela wraz z naszym pasterzem ks. Bp Marianem Rojkiem. W dniu dzisiejszym do tego programu obchodów 100-lecia erygowania naszej parafii dołączamy poświęcenie kapliczki pw. św. Romana w Lipsku Polesiu. To wszystko pięknie układa się w całość naszego Wielkiego dziękczynienia Bogu, które jako cała wspólnota parafialna zechcemy wyrazić przez Jerycho różańcowe, rozpoczynające się od dnia dzisiejszego w naszej parafii, gdzie przez cały tydzień 24 godz. na dobę będziemy dziękować Bogu za wszelkie dobro, którego doświadczamy i doświadczała nasza parafia przez 100 lat. Przez trwanie na modlitwie razem z Maryją, przed Najświętszym sakramentem, będziemy polecać Bogu i Matce Najświętszej wszystkie intencje Kościoła świętego, naszej diecezji, parafii i Ojczyzny.
Wszystkim Parafianom oraz słuchaczom Katolickiego Radia Zamość i obecnym wiernym nie tylko z naszej parafii za wszelką życzliwość, pomoc, wsparcie duchowe i materialne – Bóg zapłać.
Niech na kolejne lata Pan błogosławi wszystkim tutaj przychodzącym z różnych stron Polski, dając jednocześnie świadectwo wiary szukając wsparcia u Boga przez wstawiennictwo św. Romana.