III Niedziela Wielkiego Postu

11. 03. 2012 r.

 

1. W imieniu Księdza Rektora i wspólnoty seminaryjnej składam podziękowania za ofiary złożone na tacę na utrzymanie naszego Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

 

2. Za tydzień Niedziela powołaniowa. Będziemy gościć Siostry bezhabitowe ze Zgromadzenia Imienia Jezus. Siostry podzielą się z nami swoim doświadczeniem życia we wspólnocie zakonnej.

 

3. Wkraczamy już w trzeci tydzień czterdziestodniowego okresu przygotowania do Świąt Paschalnych, warto sobie postawić pytania: jak przeżywamy ten święty czas?, czy zrobiliśmy postanowienia wielkopostne?, czy staramy się uczestniczyć w nabożeństwach wielkopostnych? W tym miejscu pragnę podziękować osobom dorosłym, naszej młodzieży i dzieciom za piękny udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

 

4. Zapraszam do uczestnictwa w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki w Zarzeczu: o godz. 15:00, w Białowoli o 16:30, w Lipsku o 16:00, dla młodzieży i kandydatów do bierzmowania o 18:00. Gorzkie Żale w niedziele w Białowoli o 8:45, w Zarzeczu po Mszy świętej a w Lipsku po sumie. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych możemy uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za kogoś zmarłego albo za siebie.

 

5. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się za 2 tygodnie.

 

6. W tym roku w Niedzielę Palmową planujemy modlitwę za zmarłych na cmentarzu, poświęcenie palm i procesję do kościoła parafialnego o godz. 11:30. Ogłaszam 2 konkursy 1 na najładniejszą 2 na największą palmę. Rozstrzygnięcie konkursu po sumie. Zapraszam do udziału dzieci, młodzież, dorosłych i nasze koła gospodyń wiejskich.

 

7. Spotkanie teatrzyku w piątek po drodze krzyżowej dla młodzieży i w sobotę o godz. 18:00, w sobotę zbiórka ministrantów o 10:00 a lektorów o 11:00.

 

8. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-organizacyjne członków naszego klubu sportowego Metanoja odbędzie się na hali sportowej Zespołu Szkół w Żdanowie w najbliższy piątek 16 marca o godz. 19:30.

 

9. Za tydzień można będzie nabyć sobie świece tzw. Paschaliki i Baranki wielkanocne. Nabycie tych świec czy baranków będzie naszą konkretną pomocą dla biednych dzieci, a zarazem będzie to nasza jałmużna postna.

 

10. Bóg zapłać za składane ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.

 

11. Zapowiedzi przedślubne: I – Krzysztof Lalik, kawaler z Szewni Górnej, par. tutejszej i Monika Iskierka, panna z Rachań, par. Rachanie

II – Adrian Smyk, kawaler z Cześnik, par. Cześniki i Barbara Madeja, panna z Lipska, par. tutejszej.

 

12. Możemy zaopatrzyć się w najnowszy numer tygodnika „Niedziela” z dodatkiem zamojskim. 1. Art. „Ile pieniędzy ma Kościół?” 2. Art. „Węgierskie lustro”, 3. Art. „Nie da się wystąpić z Kościoła”.

 

13. Prośmy przez wstawiennictwo Matki Bożej i za przyczyną patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela w intencji Ojczyzny, o dobre przeżywanie przez nas czasu Wielkiego Postu, za nasze Rekolekcje wielkopostne i Ks. rekolekcjonistę, polecajmy także Bogu sprawę wyboru naszego nowego Biskupa diecezjalnego. Pod Twoją obronę…