Niedziela Miłosierdzia Bożego
15 kwietnia 2012 r.

1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna jest świętem Miłosierdzia Bożego, a zarazem dniem patronalnego odpustu w Zarzeczu. Uroczysta Msza św. odpustowa będzie odprawiona o godz. 12:00. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Czesław Koraszyński, kapelan Szpitala bł. Jana Pawła II w Zamościu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. Bóg zapłać za przygotowanie odpustu wszystkim chętnie zaangażowanym i obiadu przez PP. Agnieszkę i Waldemara Machałków.
2. Przeżywamy dziś także międzynarodowe święto patronalne Caritas. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na fundusz Caritas. Bóg zapłać za ofiary na rzecz organizacji niosącej pomoc potrzebującym.
3. Jutro wypada rocznica urodzin Ojca Świętego Benedykta XVI, a w czwartek – 19 kwietnia przypada 7 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy o Papieżu w naszych modlitwach.
4. W następną niedzielę rozpocznie się IV Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
5. Bóg zapłać za modlitwę i ofiary na potrzeby parafii.
6. Ze względu na konieczność zabezpieczenia Kościoła i kaplic w związku z ostatnimi włamaniami do kaplicy w Majdanie Ruszowskim i w kościele w Łabuniach został założony system alarmowy w kościele parafialnym w Lipsku, w kaplicach w Białowoli i Zarzeczu oraz we wszystkich budynkach parafii. Prace zostały wykonane, suma wychodzi 7 tys. złotych. Ze względu , że nie wszyscy złożą ofiarę składka od rodziny wynosi 40 zł. Proszę w kopertach otrzymanych z okazji życzeń świątecznych przekazać stosowną składkę na tacę. Z góry składam serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać.
7. W piątek spotkanie KSM o 19:00 a w sobotę wyjazd ministrantów na turniej w tenisa do Krasnobrodu.
8. Zapowiedzi przedślubne: I: Mariusz Dubiel, kaw. ze Smorynia, par. Trzęsiny i Anna Lisiewicz, panna z Lipska – Kosobudy, par. tut.; Damian Kołaszewski, kaw. z Zawalowa, par. tamtejszej i Monika Ożga, panna z Białowoli, par. tut.
9. U ministrantów możemy zaopatrzyć się w najnowszy numer „Niedzieli”. 1. Art. ” Polski ratunek dla świata”/Łagiewniki/, 2. Art. „20 lat pod opieką Matki Odkupiciela/20-lecie Diecezji/, 3. Art. ” Dla Jego bolesnej męki”/znaczenie koronki/.
10. Przez wstawiennictwo naszego Patrona i Matki Bożej, Miłosierdziu Bożemu powierzajmy cały świat i wszystkie jego problemy, a także naszą Ojczyznę, parafię, siebie samych i nasze rodziny, módlmy się w intencji wynagradzającej za zniewagę Najświętszego Sakramentu w kościołach w Majdanie Ruszowskim i w Łabuniach, w związku z kradzieżą przedmiotów liturgicznych i dokonaną profanacją Najświętszego Sakramentu, oraz o Miłosierdzie Boże dla sprawców tego czynu i ich nawrócenie. Pod Twoją obronę…