Ogłoszenia Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

17 – V – 2015r.

 

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

2. Za tydzień ofiary na tacę przeznaczone będą na budownictwo sakralne.

3. Zapowiedzi przedślubne: Zap. 2. Piotr Kuźma kawaler z Zarzecza i Sylwia Pańkowska panna z Zamościa parafia Św. Michała Archanioła. Zap. 1. Piotr Lalik kawaler z Zarzecza i Małgorzata Borowska panna z Prostek diecezja Ełcka. Zap. 1. Mateusz Zając kawaler z Zamościa parafia Św. Michała z Justyna Kinga Boć z Białowoli.

4. Spotkanie dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i rodziców we wtorek i piątek o godz. 19:30. W związku z I Komunią Świętą 31 maja zapowiadamy zmianę godzin Mszy Świętych w kościele parafialnym o godz. 7:00 i w kaplicach równolegle o godz. 8:30. O godz. 10:00 odbędzie się Msza Święta Pierwszokomunijna.

5. Dziś poświęcenie pól w Lipsku od Topornicy do Państwa Brzozowskich i Lipsko Polesie od lasu do Państwa Serafin -godz. 15:00. Za tydzień od Szewni Górnej do Czarnowody o godz. 15:00. Poświęcenie pól w Zarzeczu w poniedziałek 25 maja o godz. 15:30 i w Lipsku Kosobudy do kościoła o godz. 16:30. Prosimy o transport dla księży.

6. Stowarzyszenie kobiet 28+ z okazji dnia dziecka organizuje „Karmelowe warsztaty dla dzieci” – warsztaty wyrobu słodyczy. Odbędą się one 21 maja czwartek o godz. 17:00 na starej plebanii. Przewidziane są również gry i zabawy dla dzieci zakończone wspólnym ogniskiem.

7. Jest do nabycia tygodnik Niedziela poświęcony tematyce „Eucharystia”.