20 Niedziela Zwykła – 19. 08. 2012 r.

1. Od 15 do 22 sierpnia bierzemy udział w modlitewnym czuwaniu jakim jest Jerycho. Czas na modlitwę, skupienie, adorację Najświętszego sakramentu. 7 dni i 6 nocy. Podaję program i godziny czuwania. Informacje dostępne na Stronie internetowej w ogłoszeniach: Jerycho Różańcowe.

2. Dziś Msza święta na cmentarzu parafialnym o godz. 18:00, będziemy polecać zmarłych tam spoczywających.

3. Podziękowania z przygotowanie odpustu Ku czci św. Romana przy kapliczce, strażakom na cmentarzu za ułożenie płytek, paniom za sprzątanie kościoła i dekoracje kwiatów.

4. W Poniedziałek  wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,Wtorek wsp. św. Piusa X, papieża, Środa wsp. Najświętszej Maryi Panny, Królowej,  Piątek Święto św. Bartłomieja Apostoła, Niedziela Uroczystość NMP Częstochowskiej.

5. Za tydzień odpust ku czci NMP Częstochowskiej w Białowoli, suma o godz. 12:00. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. neoprezbiter z Łabuń ks. Konrad  Bulak.

6. Polecamy Panu Bogu tegoroczne zbiory. Parafialne dożynki odbędą się w 3 niedzielę września w Zarzeczu.

7. Zapowiedzi przedślubne: Zap. II: Rafał Popik, kaw. z Podhuszczki, par. Skierbieszów i Agata Głagola, panna z Lipska, par. tutejszej; Krzysztof Wróbel, kaw. z Lipska, par. tutejszej i Katarzyna Bubiłek, panna z Zamościa, par MBKP; Piotr Bosiak, kaw. z Białowoli, par. tutejszej i Ewa Margol, panna z Krasnobrodu, par. Nawiedzenia NMP.

8. Jest do nabycia kolejny nr tygodnika „Niedziela”: Ingres ks. Biskupa Mariana Rojka do katedry i konkatedry.

9. Za przyczyną Matki Bożej dziękujmy Bogu za otrzymywane przez nas łaski, za zachowanie naszej parafii od klęsk żywiołowych; prośmy też za dzieci i młodzież kończących wakacje, w intencji małżeństw i rodzin oraz wszystkich przychodzących na modlitwę do naszego kościoła.