25 Niedziela Zwykła

22. 09. 2013 r.

1. Bogu i ludziom dziękujemy za 30 lecie poświęcenia kaplicy w Białowoli.

2. Jutro wsp. Św. ojca Pio (1887-1968), prezbitera, zakonnika, w środę Świętego Wincentego à Paulo, w piątek Świętego Wacława, księcia czeskiego, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech.

3. Spotkanie kandydatów na ministranta poniedziałek o 17:00, wyjazd na paintball z powodu złej pogody się nie odbył ale jest planowany na tą sobotę na godz. 9:00 również, zaproszenie dla wszystkich chętnych.

4. Kto chce zostać ministrantem może zapisać się u ks. Krystiana.

5. Jest do nabycia kolejny  tygodnik „Niedziela”.

6. Za przyczyną Matki Bożej dziękujmy Bogu za otrzymywane przez nas łaski, prośmy o opiekę nad nad nami i nad naszymi rodzinami. Pod Twoja Obronę…

7. Zmarła śp. Genowefo Milczuk z Lipska. Wieczny odpoczynek…