O G Ł O S Z E N I A

30 Niedziela Zwykła – 23. X. 2011 r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna się tydzień misyjny w Kościele. Bóg zapłać za ofiary tacowe przeznaczone na potrzeby misji. Gościmy w naszej parafii ks. Mariana Wyrwę z parafii św. Bożej Opatrzności w Zamościu. Ks. Marian przez całą niedzielę głosi kazania, nasze ofiary do puszki na cegłę będą wsparciem trwającej w Zamościu budowy kościoła.

2.  Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. W Lipsku nabożeństwa różańcowe będą o godz. 16.25, w Białowoli o 16:30 a w Zarzeczu o 16:00.

3. W piątek święto śś. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów.

4. Spotkanie dla ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10:00.

5. Młodzież z KSM-u, wzorem roku ubiegłego będzie sprzedawać znicze przed cmentarzem od soboty 29.10.2011 do wtorku 1.11.2011. Dochód będzie przeznaczony dla nich na wyjazdy wakacyjne i inne potrzeby.

6. Ofiary na remont świetlicy: Makowski Mieczysław z Zarzecza 100zł, Sokołowska Sylwia 100zł, bezim 50, bezim. 100zł, Łukaszyk Piotr z Lipska 10ozł, bezim. z Lipska Kosobud 100zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

7. Zbliża się miesiąc listopad czas pamięci o zmarłych. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona zmarłych, polecanych szczególnej modlitwie o ich zbawienie. Przy porządkowaniu grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych proszę o składanie liści, trawę, wieńce, doniczki, ziemię z doniczek, gruz, płyty, krzyże w wyznaczonych miejscach, kto może proszę zabierać ze sobą. Koszty wywozu śmieci są bardzo wysokie.

8. Od tego roku w uroczystość Wszystkich świętych 1 listopada  na cmentarzu będzie o godz. 12:15 różaniec z wypominkami a o godz. 13:00 Msza św., następnie procesja do 5 stacji, o godz. 19:00 Droga krzyżowa na cmetarzu za zmarłych prowadzona przez młodzież. 2 listopada o godz. 13:15 różaniec z wypominkami, o godz. 14:00 Msza św., następnie procesja.

9. W numerze „Niedzieli” jest wiele informacji na temat modlitwy o pokój na świecie.

10. Opiece Matki Bożej polecajmy naszą Parafię wszystkie rodziny, dzieci i młodzież, prośmy także w intencji nas modlących się w kościele oraz za chorych, bezrobotnych, cierpiących i tych którzy prosili nas o modlitwę… Pod Twoją obronę… Zawierzajmy całą naszą parafię wstawiennictwu św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.