21 Niedziela Zwykła

25. 08. 2013 r.

1. Bogu w Trójcy świętej jedynemu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dziękujemy za dar dzisiejszego odpustu i dożynek parafialnych. Czcigodnemu ks. kan. Wincentemu, dzisiejszemu sumiście i kaznodziejowi za przewodniczenie dzisiejszej celebrze i wygłoszenie płomiennego kazania. Składam serdeczne podziękowanie poszczególnym mieszkańcom miejscowości parafii: z Białowoli, Lipska, Lipska Kosobud, Lipska Polesia i Zarzecza za przygotowanie pięknych wieńców i okazałych chlebów dożynkowych. Dziękuję Gospodarzom tegorocznych dożynek z Białowoli starostom: Stanisławowi Kuźma i Elżbiecie Zając za patronat. Dziękuję zespołom śpiewaczym z Lipska i Białowoli, P. Stanisławowi, naszemu organiście, naszej młodzieży grającej w orkiestrze dętej OSP Białowola, za uświetnienie tej uroczystości. Dziękuje za zaproszenie na obiad PP. Marcie i Gabrielowi Lupa.

2. Dziękuję P. Januszowi Ożga, za pomalowanie kaplicy z zewnątrz i wstawienie nowych drzwi do kaplicy razem z P. Eugeniuszem Draganem. Pieniądze na zakupienie drzwi założyła P. Marysia Łukaszyk. Za tydzień będzie taca na zapłacenie za fakturę. Suma za drzwi wyniosła prawie 800 zł.

3. Składam podziękowanie za renowację, odnowienie i upiększenie ram przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej w Zarzeczu. Dziękuję Mirosławie, Janowi i Marcinowi Łapa z Lipska oraz Elżbiecie i Tadeuszowi Łapa z Zarzecza. Bóg zapłać.

4. W poniedziałek  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, we wtorek wsp. św. Moniki, w środę wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, we czwartek wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

5. Dożynki Gminy Zamość odbędą się w tym roku w Szopinku, 1 września 2012 r. Rozpoczęcie o godz. 13:30 formowaniem Korowodu Dożynkowego. Program: na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych.

6. Jest do nabycia kolejny nr tygodnika „Niedziela”.

7. Za przyczyną Matki Bożej dziękujmy Bogu za tegoroczne zbiory, za zachowanie naszej parafii od klęsk żywiołowych; prośmy też za dzieci i młodzież dla których kończą się wakacje, w intencji małżeństw i rodzin oraz wszystkich nas tutaj dziś obecnych.