30 Niedziela Zwykła

28. X. 2011 r.

1. Dziś dziękujemy Dobremu Bogu za naszą parafialną świątynię – jej fundatorów, budowniczych, dobroczyńców oraz wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania, rozbudowy i upiększania. Obecnie istniejący kościół został wybudowany w latach: 1949-1950 wg planów inż. Klimka, poświęcony: 4 XII 1950 r. przez ks. Franciszka Zawiszę – dodano wtedy wezwanie św. Romana, konsekrowany: 6 VII 1952 r., przez bpa Piotra Kałwę. W latach: 1964-1974 dokończono wieżę, w której umieszczono dzwon kupiony jeszcze po II wojnie światowej. Otynkowano kościół z zewnątrz, przeprowadzono remont dachu i malowanie wnętrza.

2.  We środę zakończenie nabożeństw październikowych. Dla dzieci będą nagrody.

3. Zbliża się miesiąc listopad czas pamięci o zmarłych. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona zmarłych, polecanych szczególnej modlitwie o ich zbawienie. Przy porządkowaniu grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego proszę o składanie liści, trawy, wieńców, szkła tylko w wyznaczonych miejscach, kto może proszę zabierać ze sobą do własnych kontenerków.

4. We czwartek – 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na cmentarzu będzie o godz. 13:00, wcześniej o 12:15 różaniec z wypominkami, następnie procesja do 5 stacji. Droga krzyżowa za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, prowadzona przez młodzież o godz. 18:00. W Dzień Zaduszny, Msza św. o godz. 14:00 a wcześniej o 13:15 różaniec z wypominkami, następnie procesja do 5 stacji.

5. Przypominam, że jeśli 1 i 2 listopada nawiedzimy kościół lub kaplicę możemy uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, nie mieć przywiązania do grzechu nawet lekkiego, wyspowiadać się, przyjąć Komunię Świętą, odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Odpust zupełny można zyskiwać jeszcze z zachowaniem w/w warunków do 8 listopada.

6. Z tej racji że w listopadzie pierwszy piątek wypada w Dzień Zaduszny do chorych pojedziemy wcześniej, we wtorek: ks. Krystian od godz. 9:00 i ks. proboszcz od 9:00. We wtorek spowiadamy przed Zaduszkami i Pierwszym piątkiem.

7. Od środy nasza młodzież z KSM-u będzie sprzedawać znicze, ofiary będą przeznaczone na projektor do świetlicy.

8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.

9. Ofiary na pokrycie kosztów remontu świetlicy: bezimienna 50 zł., Iwona Sierota 50 zł., na kościół: Tomasz Kuźma z Lipska 50 zł. Ofiara na cmentarz: Danuta Muszyńska z Topornicy 50 zł.

10. Jest do nabycia tygodnik „Niedziela”, kalendarze KRZ z wieńcami dożynkowymi i rolników.

11. Opiece Matki Bożej polecajmy fundatorów, budowniczych, dobroczyńców naszej parafialnej świątyni, prośmy także o bezpieczeństwo dla wszystkich podróżujących na groby swoich bliskich: Pod Twoją obronę…

12. Tydzień temu pochowaliśmy śp. Stanisławę Lisiewicz z Borku. Przeżyła 80 lat. Wieczny odpoczynek…