31 Niedziela Zwykła

3. XI. 2013 r.

 

1. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy świętej odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu (i zmiana tajemnic różańcowych).

2. Jutro wspomnienie św. Karola Boromeusza, dzień imienin błogosławionego Jana Pawła II, papieża. Zgodnie z przewidywaniami Jan Paweł II i Jan XXIII zostaną ogłoszeni świętymi 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Obecny rok ogłoszony ROKIEM WIARY upływa pod znakiem oczekiwań na to wielkie wydarzenie. W roku 2014 będziemy przeżywać Jubileusz 15-lecia wizyty apostolskiej bł. Jana Pawła II w Zamościu. W ten nurt wpisuje się kolejne wydanie kalendarza, zilustrowanego fotografiami z pobytu Ojca Świętego 12.06.1999 roku w cenie 6 zł.

3. Organizujemy pielgrzymkę do grobu bł. księdza Jerzego Popiełuszko w Warszawie 21 listopada br. tj. czwartek. W programie planujemy także nawiedzenie miejsc związanych z ks. prymasem Kard. Stefanem Wyszyńskim i bł. Janem Pawłem II a także zwiedzanie Sejmu. Cena pielgrzymki 70 zł. Przyjmujemy zapisy w kancelarii, zakrystii albo telefonicznie.

4. W tym roku został wyremontowany dach na starej plebanii, obecnie świetlicy POKSiR. Naprawa dachu i zmiana blachy i wszystkie prace wyniosły 30 tys. zł. Prace zostały ukończone a wykonawca oczekuje na spłatę długu. Do tej pory z kasy parafialnej wypłaciłem wykonawcy p. Henrykowi Zwolan 5 tys. pozostało 25 tys. zł do spłaty. Ogłaszam zbiórkę na ten cel po 50 zł. od rodziny. Proszę składać ofiary.

5. Przypominam, że do 8 listopada jeśli nawiedzimy cmentarz możemy uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, nie mieć przywiązania do grzechu nawet lekkiego, wyspowiadać się, przyjąć Komunię Świętą, odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

6. W następny poniedziałek 11 listopada z racji Dnia Odzyskania Niepodległości w naszej parafii Lipsko odbędą się główne uroczystości organizowane wspólnie z Urzędem Gminy Zamość. Program jest dostępny na stronie Urzędu Gminy można zapoznać się otwierając tutajProgram jest dostępny w Biuletynie Gminy Zamość na stronie 9. Można pobrać go klikając tutaj.

7. Zbiórka ministrantów poniedziałek o godz. 16:00, spotkanie teatrzyku w piątek o godz. 19:00.

8. Jest do nabycia tygodnik „Niedziela”: 1. Art. „Polska w czasach Prymasa”, 2. Art. „Najnowsza metoda walki z Kościołem”, 3. Art. „Piaśnica – pomorski Katyń”, są kalendarze rolników po 25 zł.

9. Intencje modlitwy różańcowej: ogólna – Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w trudnościach i utwierdzenia w wierności; misyjna – Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów, jako owoc misji kontynentalnej.