O G Ł O S Z E N I A

31 Niedziela Zwykła – 30. X. 2011 r.

1. Dzisiejsza niedziela zarezerwowana jest na obchody święta poświęcenia kościoła własnego. Dziś dziękujemy Dobremu Bogu za naszą parafialną świątynię – jej fundatorów, budowniczych, dobroczyńców oraz wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania, rozbudowy i upiększania. Obecnie istniejący kościół został wybudowany w latach: 1949-1950 wg planów inż. Klimka, poświęcony: 4 XII 1950 r. przez ks. Franciszka Zawiszę – dodano wtedy wezwanie św. Romana, konsekrowany: 6 VII 1952 r., przez Księdza Biskupa Tomasza Wilczyńskiego. W latach: 1964-1974 dokończono wieżę, w której umieszczono dzwon kupiony jeszcze po II wojnie światowej. Otynkowano kościół z zewnątrz, przeprowadzono remont dachu i malowanie wnętrza.

2.  Jutro zakończenie nabożeństw październikowych. Serdecznie zapraszam. Będą nagrody.

3. We wtorek – 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Od tego roku na cmentarzu będzie o godz. 12:15 różaniec z wypominkami a o godz. 13:00 Msza św., następnie procesja do 5 stacji, o godz. 19:00 Droga krzyżowa za zmarłych prowadzona przez młodzież. We środę 2 listopada na cmentarzu o godz. 13:15 różaniec z wypominkami, o godz. 14:00 Msza św., następnie procesja.

4. Przypominam, że jeśli 1 listopada oraz w Dzień Zaduszny nawiedzimy kościół lub kaplicę i pomodlimy się za zmarłych, możemy uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, nie mieć przywiązania do grzechu, przyjąć Komunię Świętą, odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego. Odpust zupełny można zyskiwać jeszcze z zachowaniem w/w warunków do dnia 8 listopada włącznie.

5. Nasza młodzież z KSM-u, wzorem roku ubiegłego sprzedaje znicze przed cmentarzem. Dochód będzie przeznaczony dla nich na wyjazdy wakacyjne i inne potrzeby.

6. W bieżącym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Do chorych w I piątek ks. Krystian uda się od godz. 8:00, ks. proboszcz od 9:00.

7. W piątek przypada liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.

9. Ofiary na remont świetlicy: Greszta Stanisław z Zalesia 100zł, Kuźma Helena z Białowoli 100zł, bezim. 100zł, Kuźma Adam z Lipska 100zł, Anna i Piotr Radlińscy z Lipska 100zł, Zwolan Henryk z Zamościa 50zł +50zł na cmentarz, Bondyra Andrzej z Białowoli 100zł,+50zł na cmentarz+50zł na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary. Trwają prace: zbierane są oferty od firm.

10. Składam serdeczne podziękowanie Panu Markowi Czerwonka i Jego synowi Sebastianowi za wyrównanie terenu na parkingu przy cmentarzu jak również za koszenie przez cały rok trawy kosiarką rotacyjną na cmentarzu i obok świetlicy POKSIR. Dziękuję Panu Adamowi Chróścikowskiemu za ofiarowanie ponad 50 drzewek, które zostały posadzone na cmentarzu. Dziękuję za pomoc przy sadzeniu: Eugeniuszowi Dragan, Janowi Sokołowskiemu i Zdzisławowi Boć. Paniom za porządek przy figurce.

11. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki. Przy porządkowaniu grobów proszę o składanie liści, trawy, wieńców, ziemi z doniczek, gruzu z doniczek, plastiku oddzielonego od zniczy, płyt nagrobnych, krzyży kamiennych, metalowych w wyznaczonych miejscach. Do kontenerów wrzucać tylko szkło, reszta obok. Kto może proszę zabierać wszystko ze sobą. Koszty wywozu śmieci są bardzo wysokie.

12. Jest do nabycia tygodnik „Niedziela”, kalendarze KRZ z wieńcami dożynkowymi i rolników.

13. Opiece Matki Bożej polecajmy fundatorów, budowniczych, dobroczyńców tutejszej świątyni, polecajmy małżeństwa i rodziny oraz modlących się w naszym kościele parafialnym; prośmy także o bezpieczeństwo dla wszystkich podróżujących na groby swoich bliskich: Pod Twoją obronę…