O G Ł O S Z E N I A

14 Niedziela Zwykła – 3. VII. 2011 r.

1. We wtorek 28 czerwca br. dokonały się zmiany personalne na stanowiskach księży w naszej diecezji. Pasterz Diecezji J.E. Ks. biskup Wacław Depo odwołał z funkcji wikariusza naszej Parafii ks. mgr Krzysztofa Krupę, a w jego miejsce zamianował ks. mgr Krystiana Kotulskiego. Ksiądz Krzysztof Krupa został mianowany do pracy jako wikariusz w parafii Łukawica. Księdzu Krzysztofowi dziękujemy za jego trzyletnią posługę wśród nas i życzymy błogosławieństwa Bożego na nowej parafii. Witamy nowego wikariusza ks. neoprezbitera Krystiana Kotulskiego, który pochodzi z Zamościa z parafii p.w. Świętej Bożej Opatrzności. Życzymy ks. Krystianowi błogosławieństwa Bożego. Was drodzy parafianie proszę o serdeczne przyjęcie i życzliwość wobec nowego księdza wikariusza.

2. Jutro przypada 13 rocznica święceń biskupich – Biskupa Dra Mariusza Leszczyńskiego. W modlitwach polecamy Bogu osobę Biskupa Pomocniczego naszej Diecezji.

3. Z kalendarza liturgicznego bieżącego tygodnia: w środę przypada wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, w piątek obchodzimy wspomnienie św. Jana z Dukli – prezbitera.

4. Organizatorzy XXIX Zamojskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę zapraszają od 2 sierpnia na wspólne rekolekcje w drodze. Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Nie bójcie się być świętymi”. Wpisowe 100,- zł, kolejna osoba z rodziny 70,- zł, następna 35,- zł na znaczek, informator i chustę, ubezpieczenie i transport. Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia muszą mieć opiekuna i pisemną zgodę rodziców, od 16 do 18 roku pisemną zgodę rodziców.

5. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszki na pomoc dzieciom Kacperkowi i Patrycji Toporowskim: łącznie zebrano w Boże Ciało i w niedzielę 3200 zł. Pieniądze zostały przekazane rodzinie.

6. Ofiary na potrzeby kościoła 50zł  i cmentarz 50zł: Wiesława Gęśla z Białowoli, bezim. z Lipska 50 zł, na studnię na cmentarzu Henryk Zwolan z Zamościa 1000zł, na cmentarz Adam Stręciwilk z Lipska 50 zł. Bóg zapłać.

7. Sprawa dotycząca wniosku: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją budynku świetlicy Parafialnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Lipsku”. W ubiegłym tygodniu otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie informacje o otrzymaniu pomocy ze środków unijnych. W zestawieniu rzeczowym całość wynosi 32 265,54 zł. Środki unijne to 22 585,88 zł. Wartość wkładu parafii 9 679,66 zł. W tym tygodniu wybieram się do Lublina w celu podpisania umowy.

8. Oświetlenie kościoła opłaca parafia, nie jest to ze środków gminy. Proszę nie nachodzić Pana Wójta i Sołtysa.

9. Podziękowanie za sprzątanie kościoła. Zakończona kolejka. Rozpoczynamy od Szewni Górnej.

10. Jest kolejny nr „Niedzieli”. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

11. Zapowiedzi przedślubne: II: Piotr Janta, kaw. z Tychów, par. św. Marii Magdaleny i Monika Śliwińska, panna z Białowoli, par. tut.; Bartłomiej Kozyrski, kaw. ze Żdanówka, par. Żdanów i Diana Sarzyńska, panna z Zarzecza, par. tut.; Andrzej Lewusz, kaw. z Lipska Polesie, par tut. i Katarzyna Umylańska, panna z Łabuń, par Łabunie; I: Sylwester Kucharski, kaw. z Jarosławca, par. N.S.P.J. w Jarosławcu i Dorota Jędruszczak z Lipsko Polesie, par. tut.; Marcin Bodzioch, kaw. z Lublina par. N.M.P. i Joanna Bielak, panna z Zarzecza, par. tut.

12. Dobremu Bogu zawierzajmy wypoczywających na wakacjach, nas samych i tych, którzy prosili nas o modlitwę; módlmy się w intencji chorych, bezrobotnych i załamanych na duchu; polecajmy też osobę Biskupa pomocniczego naszej Diecezji w przededniu rocznicy jego sakry biskupiej i osobę ks. Krystiana.

13. W tym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Mateusza Łuczkę z Zarzecza, który przeżył 20 lat, tydzień temu zmarł w Norwegii ś.p. Leszek Dziędziurko, z Zarzecza, który przeżył 42l, pogrzeb we środę, wyprowadzenie z domu o godz. 15:30, Msza św. w kościele parafialnym o godz. 16:00. R. I. P…

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.